OI Ljubljana
Eng

Odziv na protestni shod

Objavljamo odgovor generalne direktorice OI Ane Žličar in kirurga na OI Eldarja M. Gadžijeva na poziv ga. Karmen Sedlar k protesnemu shodu pred ministrstvom za zdravje.   

Spoštovana ga. Karmen Sedlar!

Tudi do naju je prišlo vaše elektronsko sporočilo, v katerem pozivate ljudi na shod pred ministrstvom za zdravje. V vašem pozivu je zapisanih kar nekaj neresnic, natolcevanja in tudi žalitev do najinih sodelavcev in nenazadnje do Onkološkega inštituta, na kar sva se čutila dolžna odzvati.

Kot kirurg z dolgoletnimi izkušnjami bi v prvi vrsti rad poudaril, da je kirurgija izrazito timska dejavnost, pri kateri mora biti ob dobri komunikaciji v ospredju strokovnost in odgovornost posameznika, veljati pa mora hierarhičen odnos, ker le tak odnos in organizacija vodita k strokovnemu in učinkovitemu delu. Ti procesi in posamezni ukrepi torej niso nasilje, kot navajate vi, pač pa koristijo varnosti in strokovni obravnavi bolnikov. Sam že skoraj dve leti delam v sektorju operativnih strok na Onkološkem inštitutu in v tem času ťnasiljaŤ nad katerim koli kolegom nisem opazil. Opazil pa sem visoko strokovno delo sodelavcev, njihovo angažiranost in slišal marsikatero pohvalo s strani bolnikov na delo celotnega kirurškega tima. Zasluge za to gredo v veliki meri ravno prav doc. dr. Hočevarju, ki vodi ta sektor zadnjih nekaj let. Da se s tem strinjajo tudi drugi, med drugim kaže odprto pismo skupine specializantov kirurgije na OI, v katerem izražajo podporo dr. Hočevarju, ki mu kot človeku in strokovnjaku zaupajo in ga spoštujejo.

V času dela na OI nisem zaznal nobene strokovne napake vodje kirurške stroke ali kakršnih koli ukrepov, ki bi bili nevarni za bolnike. Glede omejevanja operacij naj poudarim, da mora strokovni vodja zaradi zagotavljanja strokovnosti na vseh kirurških oddelkih vsakomur, ki nima potrebnih izkušenj ali znanja za določen operativni poseg, take posege omejiti, poskrbeti za njegovo dodatno izpopolnjevanje, zato da vsem bolnikom zagotovi enakovredno in strokovno obravnavo. Navedbe o ťkirurgih na črni listiŤ je neresnična, se pa morajo vsi zdravniki zavedati svoje strokovne in etične odgovornosti in ne morejo zahtevati, da bi opravili poseg, ki je za njihovo izkušenost pretežak. Bolniki niso last posameznega kirurga, pač pa morajo zanje skrbeti in odgovarjati vsi člani kirurške enote, z vodjo na čelu.

Vaše neresnične navedbe o strokovnih napakah, ki so brez kakršnih koli dokazov in so žalitev kolega, ki je objektivno odgovoren za strokovnost dela, terjajo tožbo zaradi klevet in razžalitve.

Žal se očitno ne zavedate, da s svojimi zavajajočimi navedbami in žalitvami delate največjo škodo ravno bolnikom, ki so zaradi tega neupravičeno zbegani in nezaupljivi, ter tudi dr. Breclju, ki je dober kirurg in zdravnik.

Očitek o prehitrem odpustu operirane bolnice je posledica nepoznavanja strokovne obravnave takšnih bolnic v razvitem svetu, s katerim se želimo in moramo primerjati in kjer so takšni posegi opravljeni ambulantno ali v dnevni bolnišnici. Navedeni primer je še eno hudo zavajanje, ki je vredno vsega obsojanja, saj vnaša nepotreben strah in zaskrbljenost bolnikov. Omenjeni primer smo raziskali in ugotovili, da bolnice, ki je bila sicer strokovno ustrezno obravnavana, ni niti zdravil niti odpustil dr. Hočevar.

Vaša navedba o izjavi v. d. generalne direktorice je grda in zlonamerna laž, saj takšne izjave nikoli ni izrekla in zato posnetka o tem preprosto ne more imeti nobena televizija. Ultrazvok ni bil ne nov, ne zapakiran, saj je bil nabavljen marca 2005 in so ga uporabljali na oddelku za radiologijo, pozneje so ga uporabljali na kirurgiji OI. Ker ni zadoščal potrebam zahtevnih operacij, so ga želeli nadgraditi. V projektu poskusa posodobitve je sodeloval tudi dr. Brecelj. Zakaj je naknadno ugotavljal, da je bilo karkoli narobe, a ni ukrepal, naj pojasni sam.

Iz vaše odločitve, da shod organizirate kljub temu, da vas je dr. Brecelj prosil nasprotno, je razvidno, da se ne zavedate, da vaša dejanja niso v podporo dr. Breclju, po drugi strani pa delate veliko škodo bolnikom in zavajate javnost. Če namreč svojega zdravnika resnično spoštujemo, upoštevamo njegovo željo. Shodi pa so sredstvo ťuliceŤ, ki so bili značilni za protislovenske shode iz Miloševičevega obdobja in tega v Sloveniji nismo in ne moremo sprejeti.

Vaše pisanje naju je prizadelo, kakor tudi mnoge druge sodelavce na Onkološkem inštitutu. Vas in druge vpletene zato pozivava k strpnosti in razumnosti, vsak naj opravlja in presoja le tisto delo, za katerega je šolan in usposobljen – le tako bomo namreč lahko dosegli našo skupno željo in cilj, to je najboljša obravnava onkoloških bolnikov, ki si jo ti tudi zaslužijo.


Ana Žličar, univ. dipl. ekon.
generalna direktorica OI 

prof. dr. Eldar M. Gadžijev, dr. med. redni profesor kirurgije, višji zdravstveni svetnik član Republiške komisije za medicinsko etiko V vednost: - Mediji - Ministrstvo za zdravje RS

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava