OI Ljubljana
Eng

OI prejel sklep Urada informacijskega pooblaščenca o zaustavitvi postopka inšpekcijskega nadzora

Onkološki inštitut Ljubljana je minuli konec tedna prejel sklep Urada informacijskega pooblaščenca o zaustavitvi postopka inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odločb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) glede dokumentacije prof. dr. Marije Auersperg, saj je bilo v postopku ugotovljeno, da OI ni uničil originalne medicinske dokumentacije pacientov in tako ni kršil določb ZVOP-1. Da bi se v prihodnje izognili podobnim dogodkom, je strokovni svet OI v začetku prejšnjega tedna sprejel stališče o sodelovanju z upokojenimi zdravniki.

Na podlagi ugotovitev v postopku inšpekcijskega nadzora je državna nadzornica zaključila, da OI ni uničil originalne medicinske dokumentacije pacientov, ki jo hrani v arhivu skladno z zakonom in ki je bila podlaga za raziskovalno delo. Državna nadzornica je ob tem še poudarila, da mora zavezanec kot upravljavec zbirk osebnih podatkov pacientov poskrbeti še za njihovo zavarovanje, kar je v konkretni situaciji pomenilo preprečitev razkritja in s tem nedopustne obdelave osebnih podatkov osebam, ki za to nimajo pravne podlage. Državna nadzornica je v postopku ugotovila, da prof. dr. Marija Auersperg v tem času ni bila v nobenem delovnopravnem ali drugem pogodbenem razmerju z zavezancem, zato za dostop do medicinske dokumentacije pacientov, bodisi originalne bodisi fotokopij, ni imela zadostne pravne podlage v smislu ZVOP-1. Če bi OI prof. dr. Auerspergovi dovolil obdelavo osebnih podatkov pacientov, bi s tem kršil določbe ZVOP-1, saj bi jih posredoval nepooblaščeni osebi.

Strokovni svet OI je v izogib podobnim dogodkom v začetku preteklega tedna razpravljal o sodelovanju OI z upokojenimi zdravniki. Člani so sprejeli stališče, da se strokovno znanstveno sodelovanje upokojenih zdravnikov presoja individualno, po predstavitvi predloga na strokovnem svetu. Predlog predstavi aktivni zaposleni, ki bo odgovoren za sodelovanje z upokojenim zdravnikom, predlog pa mora biti usklajen tudi z vodjo enote, kjer bo sodelovanje potekalo. Strokovni svet na podlagi predloga sodelovanja oceni, do katerega dela medicinske dokumentacije naj bi imel dostop upokojeni sodelavec, ki strokovno sodeluje z OI. Oceno preda generalnemu direktorju, ki nato lahko omogoči dostop upokojenemu sodelavcu.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava