OI Ljubljana
Eng

OI v prvih osmih mesecih 2014 posloval pozitivno

V sredo, 15. oktobra 2014, se je na 7. seji sestal svet Onkološkega inštituta Ljubljana, ki je med drugim sprejel polletno poročilo OI za leto 2014 in razpravljal o poslovanju OI v obdobju januar - avgust 2014 ter se seznanil s potekom sanacije vodovodnega omrežja.  Ocena finančnega rezultata kaže, da je OI v obdobju januar- avgust 2014 posloval uravnoteženo, z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 105.947 evrov, pri čemer je bil izpolnjen planirani obseg dela.

OI v prvih osmih mesecih letošnjega leta beleži povečani presežek prihodkov, kar po mnenju generalnega direktorja OI, prim. Janez Remškarja kaže na obvladovanje finančne situacije znotraj hiše. Člani sveta so se seznanili tudi s potekom obnove vodovodnega omrežja., na osnovi poročila pa je razvidno, da je do sedaj izvedenega približno 30 do 35 odstotkov dela v zvezi s sanacijo vodovoda. Pri projektu obnove je sicer prišlo do sprememb s strani projektanta, tako da so namesto vertikalnih vrtin, cevi položili na zahodnem in vzhodnem delu stavbe, s čimer so prihranili tudi veliko vrtin in olajšali delovanje inštituta. Trenutno zaključujejo dela v prostorih DORE, ki je v celoti v obnovi, v poteku pa je tudi nabava dodatne opreme za širitev DORE po Sloveniji.

Člani Sveta OI so prav tako sprejeli sklep, da OI do konca leta 2014 pripravi prioritetni plan vzdrževalnih del za leto 2014, obravnavali pa so tudi točko soglasij OI za začetek postopkov zaposlitve in dali soglasje za večino predlaganih zaposlitev in soglasje za opravljanje študentskega dela ter podprli predlog vodstva, da se OI odobri povečanje sredstev za študentsko delo. Sprejeli so tudi točko odpisa iztrošenih oziroma neuporabnih osnovnih sredstev ter na koncu seje izrekli priznanje vsem zaposlenim, ki sodelujejo pri projektu sanacije vodovoda, še posebej pa Tehnično vzdrževalni službi OI in g. Vrečarju.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava