OI Ljubljana
Eng

Onkološki inštitut lansko leto zaključil s pozitivnim rezultatom

V sredo, 27. februarja 2013, so člani Sveta OI Ljubljana na 15. seji obravnavali Letno poročilo OI za leto 2012. Onkološki inštitut je lansko leto zaključil z 1.402.855,00 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Pri tem je generalna direktorica Ana Žličar pojasnila, da je znatni presežek prihodkov nad odhodki rezultat nenehnih prizadevanj za racionalizacijo poslovanja, z dnevno skrbjo in nadzorom stroškov skozi več let, ter vpliva letne revalorizacije vkalkuliranih materialnih stroškov .  Ana Žličar, generalna direktorica OI: ''Poslovni rezultat je odraz prizadevanj celega kolektiva, ki razume, da je sleherni član na nek način odgovoren, kakšni bodo pogoji delovanja in poslovanja. Rezultat je še toliko bolj pomemben v luči še bolj zaostrenih razmer v letu 2013''.

Člani sveta so sprejetje poslovnega dela letnega poročila za leto 2012 prestavili na naslednjo sejo zaradi zahteve članice po dodatnem pojasnilu glede revizorskega .

Člani so se seznanili tudi s poročilom o strokovnem delu za leto 2012 in ga v celoti sprejeli ter pohvalili delo vseh zaposlenih. Na strokovnem področju je najpomembnejše sporočilo, da je OI v letu 2012 strokovno opravil svojo poslanstvo in  slovenskim bolnikom  zagotovil vse potrebno onkološko zdravljenje, ki ga zagotavljamo na OI, kljub neugodnim razmeram za delovanje. Pri tem velja poudariti, da je oskrba večine onkoloških bolnikov v Sloveniji trenutno ključno odvisna od kliničnega dela OI.

Naslednja seja bo v sredo, 20. marca 2013, ob 13. uri.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava