OI Ljubljana
Eng

Onkološki inštitut Ljubljana prejel novo vozilo za obiske onkoloških bolnikov na domu 

Ljubljana, 17. november 2023 – Ministrstvo RS za zdravje je v okviru evropskih sredstev z namenom krepitve mobilnih paliativnih timov po državi predalo električno vozilo tudi Onkološkemu inštitutu Ljubljana (OI) za obiske bolnikov z rakom na njihovem domu v Osrednjeslovenski regiji. OI je svojo mobilno paliativno enoto vzpostavil že med epidemijo covida-19 septembra 2021 ob takratni podpori podjetja Porsche Inter Auto - Porsche Verovškova, ki je ob vzpostavitvi enote OI v uporabo podarilo vozilo. Mobilna enota OI predstavlja dopolnitev že dolgoletne paliativne dejavnosti OI v okviru Oddelka za akutno paliativno oskrbo. Potrebe po paliativni oskrbi so ogromne, kar kažejo tudi podatki OI, zato je nujno potrebno, da se vzpostavi dostopna paliativna oskrba po celi državi na vseh ravneh zdravstvenega sistema. Celostna neprekinjena paliativna oskrba, ki je uvedena dovolj zgodaj, pomembno izboljša kakovost življenja bolnikov z rakom. 

V Sloveniji letno umre okoli 23.000 ljudi, večinoma zaradi kroničnih neozdravljivih bolezni (po zadnjih objavljenih podatkih Registra raka RS za leto 2020 samo zaradi raka letno umre 6.423 ljudi), kar kaže na to, kako velike so potrebe po paliativni oskrbi bolnikov z neozdravljivo boleznijo tudi pri nas. Dodatno je v zadnjih letih na večje potrebe po paliativni oskrbi vplivala povečana stopnja umrljivosti med epidemijo covida-19. Ocene kažejo, da organizirano paliativno oskrbo koristi kar 60 % umirajočih in 80 % bolnikov z napredovalim rakom. 

Onkološki inštitut Ljubljana kot edini v Sloveniji izvaja celovito paliativno oskrbo za bolnike z rakom 

»Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) že več kot 15 let specializirano paliativno oskrbo zagotavljajmo bolnikom na Oddelku za akutno paliativno oskrbo, ki je lani ponovno pridobil mednarodno akreditacijo na področju zagotavljanja integrirane celostne paliativne oskrbe s strani Evropskega združenja za internistično onkologijo. Na OI je bolnikom z rakom na voljo tudi ambulanta za zgodnjo paliativno oskrbo in konziliarno-svetovalna služba ter 24/7 telefonsko svetovanje, od septembra 2021 pa tudi mobilna paliativna enota, s katero obiskujejo bolnike na domu, kar jim zagotavlja še kakovostnejšo celostno obravnavo. Oddelek za akutno paliativno oskrbo OI poleg zdravstvene dejavnosti izvaja tudi aktivnosti izobraževanja in raziskovanja, s čimer kot terciarna ustanova za onkologijo usmerjamo razvoj paliativne oskrbe za bolnike z rakom po vsej državi,« je izpostavila strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.

Potrebe po paliativni oskrbi v zadnjih letih strmo naraščajo 

Na OI od epidemije covida-19 beležijo izjemno velik porast opravljenih storitev v vseh dejavnostih specializirane paliativne oskrbe bolnikov z rakom. Pred epidemijo je bilo v povprečju na bolnišničnem oddelku letno obravnavanih 217 bolnikov, od 2020 število narašča in se je v letu 2022 povečalo že za skoraj 40 % (355).  Prav tako se je povečalo število pregledov bolnikov v ambulanti za zgodnjo paliativno oskrbo za 64 % glede na podatke pred epidemijo (povprečno 183  pregledov letno pred epidemijo, 513 pregledov leta 2022). Podvojilo se je število konziliarnih napotitev predvsem iz zunanjih zdravstvenih ustanov (Klinika Golnik, UKC Ljubljana in drugi). Ogromen porast beležijo tudi pri 24-urnem telefonskem svetovanju, kar trikrat več klicev je bilo v letu 2022 glede na leto 2020 (1573 leta 2020, 4457 v letu 2022). Tudi število obiskov bolnikov z rakom na domu v Osrednjeslovenski regiji, ki jih opravi mobilna paliativna enota OI, strmo narašča. Če so leta 2021 ob vzpostavitvi enote naredili okoli 40 obiskov na mesec, je teh danes že med 60 in 85. 

 »Ministrstvu za zdravje se zahvaljujemo za novo vozilo. V prihodnje bi ob zagotoviti dodatnih sodelavcev v mobilnem paliativnem timu to vozilo lahko omogočilo širitev mobilne paliativne enote. Potrebe po paliativni oskrbi bolnikov z rakom so namreč večje, kot jih trenutno še lahko zagotavljamo našim bolnikom. Ob dejstvu, da po zaslugi vseh dejavnosti specializirane paliativne oskrbe na OI umre za tretjino manj bolnikov z rakom kot pred epidemijo (583 v 2019, 390 v 2022), je kakovostna oskrba in podpora neozdravljivim bolnikom ter njihovim svojcem na domu ključna. Ta poleg obiskov na domu vključuje tudi telefonsko svetovanje in ob kompleksnejših simptomih tudi bolnišnično obravnavo na Oddelku za akutno paliativno oskrbo OI. Kljub vsemu pa opažamo, da večina bolnikov potrebuje osnovno paliativno oskrbo, ki jo v 80 % zagotavljajo družinski zdravniki in patronažne službe v bližnjem okolju bolnika, ter lečeči specialisti v bolnišnicah. Zato je res zadnji čas, da v vseh regijah in bolnišnicah po celi državi vzpostavimo celovito mrežo paliativne oskrbe, ki bo zagotovila dovolj usposobljenih zdravnikov ter sodelavcev v negi, oskrbi in zdravljenju ter vseh ostalih sodelujočih strokovnih služb (socialna, psihološka, duhovna podpora itd.). Pri tem velja izpostaviti, da svojci lahko nudijo podporo bolniku le, če imajo tudi sami zagotovljeno podporo okolja, ki se lahko kaže v različnih oblikah: podpora na delovnem mestu, bolniški dopust, različna podpora bližnje skupnosti – asistenca, prehrana, čiščenje, varstvo…« je povedala dr. Maja Ebert Moltara, dr. med., vodja Oddelka akutne paliativne oskrbe na OI.

Z novimi vozili do krepitve paliativnih timov slovenskih bolnišnic pri obiskih bolnikov na domu

Novo električno vozilo je OI predala mag. Alja Markovič Čas, v. d. generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu RS za zdravje: »Na ministrstvu za zdravje se zavedamo pomena dobre paliative oskrbe na vseh nivojih zdravstvenega sistema. Veseli smo, da smo lahko pridobili evropska sredstva za zagon specializirane paliativne oskrbe in tako omogočili obstoječim enotam, da se dodatno opremijo, in novim, da začnejo z delom. Paliativna oskrba je pravica bolnika v vseh okoljih, kjer biva in naša dolžnost, da to omogočimo. Predaja vozila OI je eden od pomembnih mejnikov razvoja te dejavnosti v naši državi. Iskrene čestitke in uspešno delo še naprej.« 
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava