OI Ljubljana
Eng

Onkološki inštitut Ljubljana pridobil akreditacijo OECI Cancer Center

Onkološki inštitut Ljubljana (OI) je 20. maja 2022 pridobil evropsko onkološko akreditacijo po standardih, ki jo podeljuje priznana Evropska organizacija onkoloških inštitutov (Organisation of European Cancer Institutes – OECI). S tem je inštitut pridobil naziv Onkološki center OECI (OECI Cancer Centre). OI je tudi edini center v Sloveniji, ki je pridobil akreditacijo s področja onkologije.

Aprila 2020 smo se na Onkološkem inštitutu odločili, da pristopimo k pridobitvi akreditacije OECI, kjer gre za program ocenjevanja kakovosti, ki je osredotočen na multidisciplinarno integrirano oskrbo in raziskave raka. Na OI je konec novembra 2021 potekala prva presoja; opravila jo je neodvisna skupina strokovnjakov iz evropskih centrov in inštitut ocenila na številnih področjih, med drugim upravljanje; organizacija sistema vodenja kakovosti; vključevanje in opolnomočenje bolnikov; multidisciplinarna obravnava bolnikov; preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka; diagnosticiranje in zdravljenje raka; raziskovanje; izobraževanje in usposabljanje.

Na podlagi konkretno napisanih aktivnosti za izboljšave je Odbor za akreditacijo in imenovanje OECI potrdil akcijske načrte za izboljšave ter v maju letos podelil Onkološkemu inštitutu certifikat o akreditaciji in na podlagi kvantitativnih meril OI imenoval kot Onkološki center OECI (OECI Cancer Centre).  

Eno leto po izdaji certifikata, ki je veljaven do maja 2027, mora OI pripraviti pisno poročilo o napredku pri doseganju ciljev, ukrepov in časovnega načrta, določenih v načrtu izboljšav. Nato sledi ponovna prijava za nov krog programa akreditacije in imenovanje šest mesecev pred iztekom veljavnosti certifikata. 

Inštitut standarde OECI na podlagi dolgoletnega vrhunskega dela že dosega in se uvršča med najboljše onkološke centre v Evropi. S pridobitvijo certifikata OECI Cancer Center za onkološke centre je dobil inštitut potrditev, da je na pravi poti in da nadaljuje s cilji, ki so bili zastavljeni že pred leti.
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava