OI Ljubljana
Eng

Onkološki inštitut v upravljanje prevzel še stavbi D in E

Onkološki inštitut Ljubljana je v ponedeljek, 25. 8. 2008, z Ministrstvom za zdravje podpisal pogodbo o prenosu objektov v upravljanje, kar predstavlja zaključek že prej izvršenih delnih primopredaj objekta Onkološki inštitut – 1. faza. Doslej so bile inštitutu v upravljanje predane stavbe H, R in C4. Kljub podpisu pogodbe je investitor, t.j. ministrstvo za zdravje, še naprej dolžan skrbeti, da bodo ugotovljene napake tudi odpravljene s strani izvajalca del SCT d.d. Onkološki inštitut pa je dolžan obveščati ministrstvo, ali se napake odpravljajo skladno z dogovori. V nasprotnem primeru bo ministrstvo unovčilo garancijo za odpravo napak.

S pogodbo o prenosu objektov v upravljanje je bila definirana končna skupna vrednost investicije v objekt in opremo v višini 96,5 milijonov evrov. Najkasneje do 30. septembra 2008 bo delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Onkološkega inštituta in Ministrstva za zdravje, ugotovila podatke o vrednosti posameznih postavk premoženja — zgradb in opreme —, ki se prenaša v upravljanje. To je osnova, da Onkološki inštitut lahko vodi objekt in opremo v svojih poslovnih knjigah skladno z zakonodajo in računovodskimi standardi in da sklene pogodbo o zavarovanju premoženja. Prav tako je pogodba osnova za izračun stroškov energije, vzdrževanja in amortizacije, o čemer se bo OI pogajal z ZZZS, da bo zagotovil sredstva za delovanje, vzdrževanje in obnavljanje zgradb in opreme.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava