OI Ljubljana
Eng

Pojasnilo o primeru okužbe z legionelo

Na Onkološkem inštitutu je bil 22. oktobra 2012 na zdravljenje sprejet 63-letni bolnik z napredovalo obliko malignega limfoma. Pri bolniku je med zdravljenjem zaradi padca odpornosti pričakovano prišlo do številnih okužb in bolnik je zaradi invazivne glivične okužbe umrl 12. novembra 2012. Pri bolniku je bila ugotovljena tudi pljučnica, ki jo je povzročila bakterija legionela. Kljub temu, da vzrok smrti ni bila pljučnica, je OI sprožil preiskavo, ali se je bolnik okužil na OI. Rezultati analize vzorčenja vode ter vzorčenja zraka in klimata v prostorih, kjer se je bolnik zadrževal, in rezultati tipizacije DNA bakterij legionel (natančne opredelitve sevov bakterije) so pokazali, da se bolnik z bakterijo legionelo ni okužil na OI.

Ana Žličar, generalna direktorica OI: ''Na OI redno opravljamo analize pitne vode in izvajamo preventivne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužb z legionelo. Na žalost moramo ravno ob tem primeru ponovno opozoriti, kako pomemben je za Onkološki inštitut brezhiben vodovodni sistem.'' 

Bolnik je bil na OI sprejet z močno napredovalim malignim limfomom, ki je bil razširjen po celotnem telesu. Ob tem je imel bolnik pridružene tudi številne druge resne bolezni – visok krvni pritisk, pljučna hipertenzija, mitralna stenoza (zožitev srčne zaklopke), putika… Dva dni po sprejemu na OI je bolnik začel dobivati uvodno zdravljenje, nekaj dni zatem pa še kemoterapijo. Med zdravljenjem je zaradi padca odpornosti prišlo do okužbe, ki je sicer pogost in pričakovan zaplet. Bolnik je imel tako bakterijske kot glivične okužbe, ugotovljena pa je bila tudi pljučnica, ki jo je povzročila bakterija legionela. Med številnimi okužbami so bile za bolnika - ob kombinaciji maligne bolezni in posledic zdravljenja – žal usodne glivične infekcije. Bolnik je umrl 11. novembra 2012 zaradi glivične infekcije. Čeprav vzrok smrti ni bila pljučnica, povzročena z legionelo, je OI zaradi občutljivosti teme in dosedanjih težavah z vodovodnim sistemom kljub temu sprožil preiskavo, ali je pri bolniku do okužbe z legionelo prišlo na OI.

Rezultati so pokazali, da v vzorcih vode v bolniški sobi, kjer je bil bolnik hospitaliziran najdlje (22. oktober do 2. november 2012), bakterija legionela ni bila prisotna. Prav tako v vzorcih vode iz bolniške sobe, kjer je bil bolnik nameščen začasno (2. do 4. november 2012) pred sprejemom na intenzivno nego, v vzorcih vode bakterija legionela ni bila prisotna. V bolniških sobah so bili sicer na pipah na umivalnikih in na tuših v kopalnici nameščeni filtri. Povišane vrednosti legionele so bile najdene v enem vzorcu vode iz predprostora druge sobe, in sicer na umivalniku, kjer filter ni bil nameščen. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo je zato izvedel tipizacijo DNA bakterije legionele, izolirane iz klinične kužnine (vzorec, odvzet pri bolniku za mikrobiološke preiskave), ter legionele, izolirane iz vzorca pitne vode, kjer je bila povišana vrednost bakterije legionele. Rezultat so pokazali, da legioneli nista istega genotipa, kar kaže na to, da se bolnik z bakterijo legionelo ni okužil na OI. 

Dodatno je bilo na OI izvedeno še vzorčenje zraka in klimata v bolniški sobi, kjer je bil hospitaliziran bolnik. Bakterija legionela v vzorcih ni bila prisotna. 


OI je primer okužbe z legionelo takoj prijavil na ZZV Ljubljana. Ker je bil bolnik hospitaliziran, nadaljnjo preiskavo vzroka za okužbo prevzame zdravstveni inšpektorat RS, ki pridobiva podatke tudi od drugih bolnišnic, kjer je bil bolnik sprejet.


Kronologija dogodkov:

  • Na OI je bil 22. oktobra 2012 sprejet 63-letni bolnik z malignim limfomom. 
  • Bolnik je umrl 12. novembra 2012 zaradi invazivne glivične infekcije.
  • 6. novembra 2012 je bila potrjena legioneloza pri bolniku.
  • 7. novembra 2012 so bili odvzeti vzorci vode v bolniški sobi, kjer je bil hospitaliziran bolnik najdlje; bakterija legionela ni bila prisotna.
  • 14. novembra 2012 so bili odvzeti vzorci vode v bolniški sobi, kjer je bil bolnik nameščen začasno pred sprejemom na oddelek intenzivne nege. Vzorci so bili odvzeti iz kopalnice, ker v tej sobi ni umivalnika; bakterija legionela ni bila prisotna. Bakterija legionela pa je bila prisotna v enem vzorcu vode iz predprostora te bolniške sobe. 
  • 22. novembra je bil z IVZ RS poslan izolat legionele iz pitne vode na Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, ki je izvedel tipizacija DNA legionele iz klinične kužnine in izolata iz pitne vode. Rezultati so pokazali, da ne gre za enak sev legionele (legioneli nista enakega genotipa).
  • 27. novembra 2012 je bilo izvedeno vzorčenje zraka in klimata v bolniški sobi, kjer je bil hospitaliziran bolnik. V vzorcih bakterija legionela ni bila prisotna.


Redne analize vode na OI:

  • Rezultati zadnjih vzorcev vode v stavbah D, E, H, odvzetih 3. aprila 2012, so pokazali nizko tveganje za zdravje uporabnikov z vidika možnosti okužb preko vode.
  • V bolniški sobi bolnika so bili na pipah na umivalnikih in na tušu v kopalnici nameščeni filtri, ki so bili nazadnje zamenjani 10. oktobra 2012.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava