OI Ljubljana
Eng

Ponovitev razpisa za mladega raziskovalca pri znanem mentorju v letu 2023

Obveščamo vas, da je na Zavodu RS za zaposlovanje objavljeno prosto DM za določen čas:

H017002 MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, v skladu z določbami Pravilnika o mladih raziskovalcih in njihovih mentorjih na OI.
Prijavitelji se lahko prijavijo na razpisana mesta pri izbranem glavnem mentorju, v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih:

  • prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med. (JOcvirk@onko-i.si) raziskovalno področje mentorja: onkologija, imunoterapija, rak dojk,

Kandidati za mladega raziskovalca morajo IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE:

  • še nimajo zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti,
  • še niso bili zaposleni kot mladi raziskovalci,
  • od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma prijemljivega študijskega programa, doseženega v tujini, niso pretekla več kot 4 leta,
  • povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje vsaj 8. 

Rok za oddajo popolnih vlog je sreda, 6. 9. 2023. Vloge se pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, lahko pa se oddajo tudi osebno v Kadrovsko službo Onkološkega inštituta do dne, 6. 9. 2023, do 14. ure. 
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA« ter z oznako »Javni razpis za mladega raziskovalca v letu 2023, ime in priimek mentorja ter ime in priimek prijavitelja«.

Nepravočasne vloge bodo z obvestilom zavržene. Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo vrnjene pošiljatelju.

Podrobnejše informacije se nahajajo v prilogi novice.  
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava