OI Ljubljana
Eng

Ponovna ustanovitev Pododbora za spremljanje rakavih obolenj

Parlamentarni Odbor za zdravstvo je soglasno potrdil predlog ponovne ustanovitve Pododbora za spremljanje rakavih obolenj, ki je že deloval v prejšnjem sklicu Državnega zbora. 


Pododbor za spremljanje rakavih obolenj je bil prvič ustanovljen leta 2019, s štirimi osnovnimi nalogami – ozaveščanje političnih odločevalcev o bremenu raka v Sloveniji, spremljanje izvajanja Državnega programa obvladovanja raka (DPOR), ki je sicer od leta 2022 v upravljanju Onkološkega inštituta Ljubljana, ter novih oblik zdravljenja raka in porast pojavnosti raka v Sloveniji.


Predsednica Pododbora za spremljanje rakavih obolenj Iva Dimic v tem mandatu predlaga tri ključne podrobne cilje: 
1.    spremljanje izvajanja Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo, zlasti v zvezi z nadgradnjo stavbe Oddelka za onkologijo v UKC Maribor in dograditev Onkološkega inštituta;
2.    ureditev zakonske pravice do pozabe (zagotoviti enak dostop do finančnih storitev (bančna posojila, stanovanjski hipotekarni krediti itd.) in življenjskih zavarovanj kot pri ostalih državljanih);
3.    priprava vizije celostne obravnave rakavih bolnikov v obliki posebnih podpornih programov, da bi se bolniki, ki so raka preživeli, lažje vključili nazaj v družbo (zagotovitev ustrezne nadaljnje oskrbe, dostop do socialnega varstva, itd.)

 

Vsaka poslanska skupina lahko v Pododbor predlaga do dva člana, na 1. ustanovni seji pa bodo podrobno določene usmeritve in okvirni program dela. Pododbor mora o svojem delu sicer redno poročati matičnemu Odboru za zdravstvo.

 

Sonja Tomšič, dr. med., koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka 2022-2026, ki je od leta 2022 v upravljanju Onkološkega inštituta, je ponovno ustanovitev Pododbora za spremljanje rakavih obolenj pozdravila in ob tem povedala: »Izjemno nas veseli, da odločevalci prepoznavajo potrebo po obravnavi problematike bolezni rak tudi na politični ravni in aktivni vključitvi bremena raka v politični diskurz. V Državnem programu obvladovanja raka si bomo še naprej prizadevali za dobro sodelovanje, saj za uresničevanje in implementacijo strokovno premišljenih ciljev, ki smo si jih zastavili v obdobju prihodnjih petih let, potrebujemo trdno podporo odločevalske oziroma politične ravni«.

 

"V Državnem programu obvladovanja raka, ki ga upravlja Onkološki inštitut Ljubljana, pozdravljamo odločitev o ponovni ustanovitvi Pododbora za spremljanje rakavih obolenj." 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava