OI Ljubljana
Eng

Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2018−2022

Register raka RS je izdal Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2018−2022. Pričujoče poročilo je šesto poročilo, pripravljeno iz podatkov slovenskega Kliničnega registra kožnega Melanoma (KrMel). Vključuje podatke za bolnike, zbolele med leti 2018 in 2022. Tiskano poročilo je dostopno v knjižnici, v pdf obliki pa na spletnem mestu OI (https://www.onko-i.si/rrs/kr).
 
Po zgledu predhodnih poročil je na začetku predstavljeno populacijsko breme kožnega melanoma v Sloveniji ter primerjava z bremenom v drugih državah. Sledi opis lastnosti bolnikov, njihove bolezni ter preživetja. Kazalniki kakovosti obravnave so razdeljeni na kazalnike v diagnostiki ter kazalnike v zdravljenju. Na koncu poročila poročamo kazalnike, ki govorijo o skladnosti obravnave bolnikov s smernicami, ter 24 sestavljenih kazalnikov kakovosti obravnave.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava