OI Ljubljana
Eng

Posebna zahvala članov Sveta OI vsem zaposlenim na inštitutu za zavzetost in predano delo v času izrednih epidemioloških razmer

Na današnji 28. seji Sveta OI so člani med drugim obravnavali izredno epidemiološko situacijo na OI, aktivnosti glede protonskega centra ter požarne sanacije, sprejeli pa so tudi Strategijo Onkološkega inštituta 2021 – 2026.

Strokovna direktorica izr. prof. dr. Irena Oblak ter generalna direktorica Andreja Uštar sta poudarili, da je vodstvo izjemno ponosno na zaposlene na inštitutu, saj kljub težkim epidemiološkim razmeram v državi onkološki programi tečejo nemoteno naprej. Prav tako številni zaposleni pomagajo v covid bolnišnicah, kljub temu, da tudi na inštitutu zaradi okužb beležijo izpad kadra. Člani Sveta OI so vsem zaposlenim na OI izrekli posebno zahvalo za zavzetost in predano delo v tem času izrednih epidemioloških razmer.

Člani so sprejeli Strategijo Onkološkega inštituta 2021 – 2026. Generalna direktorica Andreja Uštar je izpostavila, da je namen strategije dela in razvoja za naslednje strateško obdobje predstaviti cilje in ključne napredke ob koncu tega obdobja, da bo lahko inštitut še naprej v celoti opravljal svoje poslanstvo najbolj celovite zdravstvene ustanove za zdravljenje raka v Sloveniji. Strategija prikazuje strokovne rezultate in poslovne kazalce za preteklih pet let ter opredeljuje strateška področja, strateške prioritete in ukrepe za njihovo uresničitev v prihajajočem obdobju. Osnovni okvir delovanja Onkološkega inštituta bo tudi v prihodnje Državni program za obvladovanje raka (DPOR), ki ga bo OI v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje v kratkem prevzel v upravljanje.

Člani Sveta OI so se seznanili z aktivnostmi v zvezi s požarno sanacijo ter pohvalili vodstvo za prizadevanja, da se izvede čim prej. Dogovori glede požarne sanacije potekajo v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Pričakuje se, da bo Ministrstvo za zdravje v kratkem objavil razpis za izvedbo požarne sanacije, torej za izbiro izvajalca. 

Glede vzpostavitve protonskega centra v Sloveniji so člani Sveta OI sprejeli sklep, da podpirajo vzpostavitev protonskega centra izključno v okviru javnega zdravstva. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava