OI Ljubljana
Eng

Potrjen sanacijski program in plan dela za leto 2018

Ministrstvo za zdravje je potrdilo sanacijski program Onkološkega inštituta Ljubljana z dne 4. 4. 2018. Prav tako pa je ministrstvo potrdilo tudi program dela in finančni načrt OI za leto 2018, ki ga je svet zavoda sprejel na seji dne 10. 4. 2018. OI je tako prvi javni zdravstveni zavod s potrjenim sanacijskim programom za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti. Odgovornost za izvrševanje finančnega načrta in programa dela je v pristojnosti direktorja javnega zdravstvenega zavoda, svet zavoda pa določa in spremlja izvrševanje finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskim načrtom.

Generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić ob tem poudarja, da potrditev sanacijskega programa pomeni potrditev dobrega dela na inštitutu. OI namreč že vse od leta 2011 dalje posluje pozitivno in učinkovito zmanjšuje izgubo iz preteklih let: »Kljub temu, da so stroški dela vsa leta močno naraščali, smo uspeli obdržati presežek prihodkov nad odhodki in tudi lansko leto zaključili pozitivno. Sistematično smo izvajali ukrepe in izboljševali delovne procese ter zmanjšali stroške na področjih, kjer je le bilo mogoče. Konkretni sanacijski program je priložnost, da se izvede še dodatne ukrepe, ki bodo pripomogli k dokončnemu pokritju izgub iz preteklih let«.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava