OI Ljubljana
Eng

Pred sejo Sveta OI še ogled prostorov inštituta

Člani Sveta Onkološkega inštituta so se na 8. redni seji Sveta OI, 6. 9. 2022, med drugim seznanili s spremembami opravljanja notranje revizije na podlagi interventnega zakona (ZNUZSZS), z investicijsko dokumentacijo ter realizacijo programa v prvem polletju. Onkološki inštitut presega načrtovano realizacijo delovnega programa pri večini programov in člani so pohvalili dobro delo vseh zaposlenih, ki kljub prostorski stiski dosegajo izjemne rezultate za dobrobit onkoloških bolnikov. Člani so si skupaj z vodstvom pred sejo ogledali prostore Onkološkega inštituta ter se podrobneje seznanili z delom na posameznih oddelkih.

Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) mora postopek izbire notranjega revizorja ter revizijske družbe za izvedbo revizije računovodskih izkazov izvesti svet zavoda, tako da so se na tokratni seji člani seznanili s postopki za izbor izvajalca. O notranji reviziji bodo odločali na naslednji seji, do takrat pa vodstvo pripravi predlog načrta notranje revizije za leto 2023 ter kriterije in merila za izbor izvajalca.

Člani so se seznanili tudi z investicijsko dokumentacijo, med drugim za investicijo v poslovni najem ali nakup PET/CT aparata. Zadolžili so vodstvo, da projektno dokumentacijo za nakup PET/CT aparata s predlogom za financiranje posreduje na Ministrstvo za zdravje ter da pripravi še investicijsko dokumentacijo za nakup ciklotrona. 
 

Na Oddelku za nuklearno medicino je članom Sveta OI vodja oddelka dr. Andrej Doma predstavil prostorsko in kadrovsko stisko ter strokovne argumente, zakaj potrebujejo tudi aparat ciklotron.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava