OI Ljubljana
Eng

Program DORA začel s slikanjem žensk tudi v Splošni bolnišnici Celje

V Splošni bolnišnici Celje so po uspešni izpolnitvi strogih strokovnih zahtev odprli 12 presejalni center v Sloveniji za zgodnje odkrivanje raka dojk programa DORA. Z vključitvijo območne enote Celje v program DORA so vse ženske med 50. in 69. letom v Sloveniji dobile pravico, da se vključijo v presejalni program zgodnjega odkrivanja raka dojk. Pomen programa je zgodnje odkrivanje raka dojk še preden se pojavijo tipni ali vidni znaki bolezni in ko je zdravljenje lahko zelo uspešno.

V prihodnjih dveh letih bodo postopoma na mamografijo v SB Celje povabljene vse ženske med 50. in 69. letom, ki imajo stalno prebivališče v občinah Celje, Kozje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik, Zreče, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec. V teh občinah je 27.569 žensk iz starostne skupine 50 do 69 let, ki bodo po otvoritvi drugega predvidenega presejalnega centra v tej območni enoti v ZD Celje v letu 2018 vabljene v program DORA.

Mag. Kristijana Hertl, dr. med., namestnica vodje državnega programa DORA, je ob začetku slikanja žensk v SB Celje povedala: »Hvala vodstvu in sodelavcem SB Celje, ki so uspeli hitro in učinkovito izpolniti vse zahteve in standarde kakovosti, da lahko danes s programom DORA in slikanjem žensk začenjamo tudi v celjski bolnišnici. Ta center bo skupaj z Zdravstvenim domom Celje pokril Savinjsko regijo in tako vključil v program DORA še zadnjo območno enoto v državi in ženskam s tega območja omogočil presejalne mamografije z namenom zgodnjega odkrivanja raka dojk vsake dve leti. Zato ženske pozivamo, da se odzovejo vabilu in se vključijo v program DORA. Z mamografijo odkrijemo raka na začetni stopnji, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno.«

Ob otvoritvi prvega celjskega stacionarnega centra v programu DORA je direktor Splošne bolnišnice Celje mag. Marjan Ferjanc dejal: »V Splošni bolnišnici Celje smo veseli, da smo uspeli zagotoviti izvajanje preventivnega programa DORA tudi v naši bolnišnici. Z otvoritvijo presejalnega centra DORA sta poplačana trud in investicije v zagotovitev ustreznih kadrov, aparature ter prostorov. S programom DORA bomo ženskam naše regije omogočili enako dostopnost do teh preventivnih storitev, kot jih imajo ostale Slovenke. Kot direktor bolnišnice bi bil zelo zadovoljen, če bi tak nivo obravnave, kot ga imajo ženske vključene v program DORA, zagotovili tudi v ostalih programih, ki jih izvajamo v bolnišnici.«  

Pozitivne učinke na vključitev SB Celje v program DORA je na otvoritvi predstavil tudi strokovni direktor SB Celje asist. mag. Franc Vindišar, dr. med.: »Vključitev v program DORA je za našo bolnišnico in regijo, v kateri smo osrednja zdravstvena ustanova, dobrodošel in potreben iz več razlogov. Najpomembnejši je vsekakor možnost zagotavljanja celovite zdravstvene obravnave pacientk na področju diagnostike dojk, saj s sodelovanjem v programu pričakujemo dvig kakovosti obravnav tudi na preostalem delu mamografske dejavnosti. Dodatna znanja in izkušnje, ki jih bomo s sodelovanjem v preventivnem programu pridobili, pa bomo zagotovo vključili v obravnavo pacientk, ki potrebujejo zdravstvene storitve na področju patologije dojk.« 

»Od danes, ko tu v Celju odpiramo stacionarno presejalno enoto Dora, bo program prisoten po vsej Sloveniji in v program bo vabljenih že kar 95 % ustreznih slovenskih žensk v starosti med 50. in 69. letom. To je res velik dosežek, ki dokazuje, da v zdravstvenem sistemu znamo postaviti in voditi tudi velike projekte, če dobro načrtujemo in kot partnerji sodelujemo za doseganje skupnih ciljev – stroka, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Skupaj moramo še naprej delati vse, da bo odzivnost v presejalne programe kar največja, saj presejalni programi rešujejo življenja.  Zato vabim vse ženske, da pridejo na mamografijo v Doro, in da se odzovejo tudi na vabila Zore in Svita,« je povedala Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje.

Organiziranost presejalnega programa DORA v SB Celje

Presejalno slikanje dojk v stacionarnem centru DORA v SB Celje izvajajo strokovno usposobljeni radiološki inženirji, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s strani OI kot upravljavca programa. Vsako mamografsko sliko, ki jo iz posameznega presejalnega centra v Sloveniji posredujejo radiološki inženirji, v DORI ločeno odčitata dva zdravnika radiologa. Kadar radiologi pri odčitavanju mamografskih slik vidijo spremembe na dojki, žensko na dodatne preiskave povabijo na OI v Ljubljano, kjer poteka tudi zdravljenje morebitnega raka dojke. Z odprtjem presejalno-diagnostičnega centra programa DORA v UKC Maribor, ki je predvideno v 2018, bodo ženske iz OE ZZZS Celje nadaljnje preiskave in zdravljenje nato opravljale v Mariboru.

Širitev državnega programa DORA na območje celotne Slovenije

Program DORA je z razširitvijo na območno enoto ZZZS Celje zdaj prisoten po celi Sloveniji, s čimer imajo ženske med 50. in 69. letom starosti pravico, da pristopijo v presejalni program. V program DORA pa so zdaj aktivno vabljene ženske iz naslednjih OE ZZZS: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Koper, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Celje in Kranj, Novo mesto ter Krško (delno), kar predstavlja 95 %  aktivno vabljenih ustreznih slovenskih žensk. Ostale ženske imajo pravico, da se v program DORA same naročijo.

V letu 2016 v programu DORA odkritih 370 rakov dojk, letos že 400

Od začetka delovanja programa DORA (april 2008) do konca leta 2016 je bila udeležba žensk 73-odstotna, opravljenih je bilo skoraj 215 tisoč presejalnih mamografij, pri okoli 1.500 ženskah pa so odkrili raka dojk. Do konca novembra letos je bilo slikanih še dobrih 64 tisoč žensk in odkritih 400 rakov dojk.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava