OI Ljubljana
Eng

Prvi slovenski kongres elektroporacije: Slovenija med velesilami na področju elektroporacije

Elektroporacija je vsestranska metoda za povečanje prepustnosti celične membrane, ki jo uporabljamo pri zdravljenju tumorjev, genski terapiji, pasterizaciji hrane in za čiščenje vode. Slovenci smo v raziskavah in aplikativnih rešitvah na tem področju v samem vrhu. Ledino namreč orjeta tako Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) kot tudi Onkološki inštitut Ljubljana (OI), ki z namenom povezati raziskovalce, doktorske študente in predstavnike podjetij organizirata Prvi slovenski kongres elektroporacije. Na srečanju, ki bo 17. in 18. februarja na Bledu, bodo udeleženci spoznali najnovejše raziskave in načrtovane usmeritve za nadaljnje delo na tem področju. Udeležbo je potrdil tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič.

Povezovanje, izmenjava znanj in razvojne smernice 

Z elektroporacijo se v Sloveniji ukvarja veliko število raziskovalcev, kar sta potrdila tudi prvi svetovni kongres elektroporacije leta 2015 v Portorožu ter lanski četrti svetovni kongres v Kopenhagnu, ki so se ga v močni zasedbi udeležili slovenski strokovnjaki z različnih področij – od tehničnih rešitev generatorjev do predkliničnih in kliničnih študij. Letošnji prvi slovenski kongres elektroporacije pa organizirata prof. dr. Damijan Miklavčič z UL FE, ki je skupaj s kolegi bistveno prispeval k razumevanju samega pojava elektroporacije in njene uporabe, in prof. dr. Gregor Serša z OI. Cilj kongresa je ustvariti priložnost za nova sodelovanja ter zagotoviti napredek elektroporacije in na elektroporaciji temelječih postopkov in terapij ter izboljšati komunikacijo znotraj srenje. Tako se bodo strokovnjaki v slovenskem prostoru lahko še bolj povezali in se posvetili pomembnim znanstvenim vprašanjem. 

Izjemni dosežki slovenskih strokovnjakov za elektroporacijo

Tesno sodelovanje UL FE oziroma natančneje Laboratorija za biokibernetiko in OI je v več kot treh desetletjih obrodilo številne sadove in zagotovilo izjemno prepoznavnost znanstvenih dosežkov tudi v svetovnem merilu. Elektrokemoterapija, genska transfekcija v terapiji raka in prihajajoča katetrska srčna ablacija so tri klinične aplikacije, kjer so prav slovenski raziskovalci orali ledino in bistveno pripomogli k razvoju teh terapij.

Slovenci v svetovnem vrhu na področju elektroporacije

Slovenci, natančneje predstavniki UL FE in OI, od vsega začetka sodelujejo pri razvoju elektrokemoterapije. Gre za pristop uničevanja rakavih celic, pri katerem s pomočjo elektroporacije omogočimo lažje vstopanje zdravila, ki uničuje takšne celice, v rakave celice. To dosežemo z izpostavitvijo celic kratkim visokonapetostnim električnim impulzom. Slovenska industrija in znanost sta svoj pomen na področju elektroporacije še dodatno potrdili s projektom in konzorcijem SmartGene.Si, katerega koordinator je bil OI, v sklopu katerega so razvili novo gensko terapijo za zdravljenje kožnih tumorjev glave in vratu. Zdravilo, postopek priprave in celotno proizvodno okolje so plod slovenskega znanja in izkušenj strokovnjakov, ki so več kot tri leta sodelovali v projektu. Konzorcij je trenutno v fazi kliničnega preizkušanja zdravljenja kožnih tumorjev z gensko terapijo, pri kateri bolnikom najprej vbrizgajo genski zapis za interleukin-12, ki ga vnesejo v celice tumorja z elektroprenosom. Poleg tega Laboratorij za biokibernetiko na UL FE že od leta 2015 sodeluje z v svetu največjim proizvajalcem medicinske opreme, podjetjem Medtronic, s katerim raziskujejo in razvijajo metodo srčne ablacije s pomočjo elektroporacije, ki je varnejša od trenutno najpogosteje uporabljene radiofrekvenčne ablacije in glede na dosedanje klinične rezultate vsaj enako učinkovita.

60 let Laboratorija za biokibernetiko

Letos bo poleg organizacije kongresa za elektroporacijo Laboratorij za biokibernetiko obeležil še en pomemben mejnik, saj mineva 60 let od njegove ustanovitve. Laboratorij je na UL FE leta 1963 ustanovil akad. prof. dr. Lojze Vodovnik, njihovo delo pa je vse do danes povezano z raziskavami interakcij električnih tokov in elektromagnetnih polj z biološkimi sistemi. Obenem letos okroglo 20. obletnico obeležuje tudi mednarodna doktorska šola EBTT, ki se pod okriljem UL FE in v sodelovanju z OI ukvarja prav s tehnologijo elektroporacije in zdravljenja z njo. Ob teh pomembnih mejnikih na fakulteti pripravljajo številne aktivnosti.

Več informacij in program prvega slovenskega kongresa elektroporacije je na voljo tukaj.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava