OI Ljubljana
Eng

Razpis za generalnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na podlagi 13. čl. statuta razpisuje delovno mesto GENERALNEGA DIREKTORJA ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA (m/ž) za mandatno obdobje štirih let.

Za generalnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- univerzitetna izobrazba,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj z organizacijo, vodenjem in upravljanjem,
- zaželjene delovne izkušnje v zdravstvu,
- predloži program dela in razvoja Onkološkega inštituta Ljubljana.

Prijavi je treba priložiti:
- dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
- program dela in razvoja Onkološkega inštituta Ljubljana.

Podrobne informacije o Onkološkem inštitutu Ljubljana so dostopne na spletni strani www.onko-i.si. Gradivo, ki ga kandidati potrebujejo za pripravo programa, lahko pridobijo na OI.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je treba oddati v 30 dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, s pripisom »Razpisni komisiji - ne odpiraj!«.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava