OI Ljubljana
Eng

Razpis za strokovnega direktorja OI

Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na podlagi 21. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana razpisuje delovno mesto:

STROKOVNI DIREKTOR (m/ž) za mandatno obdobje štirih let: 

Kandidat za strokovnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana mora izpolnjevati naslednje pogoje:
-    ima izobrazbo medicinske smeri druge stopnje oziramo raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
-    naziv visokošolskega učitelja medicinske fakultete ali enakovreden raziskovalni naziv pridobljen na medicinski fakulteti,
-    najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja strokovnega vodenja,
-    znanje tujega jezika.

K prijavi z življenjepisom mora kandidat za strokovnega direktorja priložiti program strokovnega dela in razvoja OI.

Mandat strokovnega direktorja OI je štiri (4) leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno oddati najkasneje do 9. 2. 2020 na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana,  s pripisom » Razpis za strokovnega direktorja«.
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava