OI Ljubljana
Eng

Register raka RS je izdal Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2017-2020

Že četrto leto zapored je Register raka RS (RRRS) izdal poročilo, pripravljeno iz podatkov slovenskega Kliničnega registra kožnega Melanoma (KrMel). Vključuje podatke za bolnike zbolele med leti 2017 in 2020. Po zgledu letnih poročil RRRS in poročil Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana poročilo KrMel na začetku predstavi populacijsko breme kožnega melanoma v Sloveniji ter ga primerja z bremenom v drugih državah. Sledi opis lastnosti bolnikov, njihove bolezni ter preživetja. Kazalniki kakovosti obravnave so razdeljeni na kazalnike v diagnostiki ter kazalnike v zdravljenju. Na koncu poročila so zapisani kazalniki, ki govorijo o skladnosti obravnave bolnikov s smernicami, ter 24 sestavljenih kazalnikov kakovosti obravnave.

Tiskano poročilo je dostopno v Strokovni knjižnici OI, elektronsko pa na spletni strani OI (https://www.onko-i.si/rrs/kr).
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava