OI Ljubljana
Eng

Skupna izjava UKC Maribor, Onkološkega inštituta Ljubljana in ZD Maribor po skupnem sestanku vseh treh inštitucij s svojci napačno obsevane bolnice M. K. in z zastopnico pacientovih pravic iz Maribora

Dne 22. novembra 2016 je na Oddelku za onkologijo UKC Maribor potekal sestanek vseh udeležencev v primeru napačno obsevane bolnice M.K. Vse tri zdravstvene inštitucije so svojcem bolnice še enkrat predstavile vsak svoj del obravnave dveh pacientk UKC Maribor. Pri obravnavi je zaradi nesrečnega spleta več različnih okoliščin prišlo do zamenjave bolnic. Vstopna točka zapleta je bil telefonski prenos podatkov med UKC Maribor in OI Ljubljana, ki se pri naslovu in telefonskih številkah razhajajo in česar si kljub vsem preverjanjem ne znamo v celoti pojasniti. Takšen način prenosa podatkov po telefonu je sicer utečena praksa sodelovanja v nujnih primerih med institucijama. Zdravniki radioterapevti ne pričakujejo pomembnih posledic za zdravje bolnice, glede na prejeto zdravljenje (majhno dozo obsevanja) in glede na izkušnje. S svojci je bil sprejet dogovor, da bolnici predstavijo ponujeno možnost pregleda in spremljanja bolnice, če bo želela, bodisi v UKC Maribor bodisi na OI Ljubljana.

Predstavniki vseh treh inštitucij so se svojcem in bolnici opravičili, dogodek obžalujejo in sprejemajo vsak svoj del odgovornosti. Ob tem so izpostavili, da so bile vse odločitve sprejete z dobrim namenom – da se bolnici čim prej zagotovi ustrezna obravnava. Vse tri inštitucije so zaradi tega dogodka že izvedle interne strokovne nadzore in sprejele ukrepe kot dodatno varovalo, da do takšnih dogodkov ne bo več prišlo. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava