OI Ljubljana
Eng

Svet OI imenoval novi predstojnici za sektor internistične onkologije in sektor radioterapije

Na včerajšnji 6. seji so člani Sveta OI Ljubljana za novo 4-letno mandatno obdobje na predlog strokovnega sveta OI imenovali novi predstojnici – sektor internistične onkologije bo še naprej vodila doc. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. med., vodenje sektorja radioterapije pa prevzema doc. dr. Irena Oblak, dr. med. Strokovni direktor OI prof. dr. Janez Žgajnar se je ob tem v imenu zaposlenih OI zahvalil dosedanjemu večletnemu predstojniku radioterapije prof. dr. Primožu Strojanu za razvoj, ki ga je pod njegovim vodenjem doseglo področje radioterapije v Sloveniji. Člani sveta so obenem razpisali prosto delovno mesto za predstojnika sektorja operativnih strok.

V nadaljevanju seje je generalna direktorica Ana Žličar člane sveta seznanila z revizijskim poročilom Računskega sodišča RS. Odzivno poročilo mora OI pripraviti v 90 dneh od prejema poročila. Člani sveta OI so predlagali, naj komisija MZ, ki izvaja upravni nadzor nad poslovanjem OI za leto 2010, razširi področje nadzora na javna naročila, obračun plač in amortizacije.

Na seji so člani spregovorili o opozorilih o razmerah v zdravstveni negi. Generalna direktorica je predlagala, naj se pozove Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, da kot neodvisna institucija opravi strokovni nadzor. Generalna direktorica je člane sveta seznanila tudi z odzivom na neresnične navedbe o delovanju inštituta, ki so bile konec maja objavljene v reviji Jana.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava