OI Ljubljana
Eng

Svet OI soglasno sprejel finančni načrt

Svet OI se je na svoji 10. seji seznanil s predlaganim finančnim načrtom za 2012 in ga soglasno sprejel. Glavni cilji načrta so realizacija pogodbenih obveznosti z ZZZS, širitev DORE in čim boljša obravnava bolnikov ob hkratnem racionalnem poslovanju.

Člani sveta so soglašali s predloženimi vlogami za pridobitev predhodnega soglasja ministra za zdravje po ZUJF, o vlogah, ki so prispele v avgustu, pa bodo odločali na korespondenčni seji sveta, ki je sklicana za 3. september.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava