OI Ljubljana
Eng

Svet pacientov Onkološkega inštituta Ljubljana z novimi člani

V četrtek, 16. februarja 2017, je s konstitutivno sejo pričel delovati nov Svet pacientov Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), ker je 10. februarja 2017 potekel 3-letni mandat dosedanji sestavi sveta. Za novo predsednico Sveta pacientov OI je bila imenovana Ivka Glas iz združenja Europacolon, za podpredsednico pa Kristina Modic iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo.

Predstavnice novega Sveta pacientov OI, ki sicer zastopa interese vseh društev bolnikov s področja onkologije, so Ivka Glas iz društva Europacolon, Kristina Modic iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, Brigita Avbelj iz Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Irena Keršič iz Europe Donne in Tatjana Žargi iz Slovenskega društva Hospic.

Ivka Glas, predsednica Sveta pacientov OI: ''Zahvaljujem se preostalim članicam sveta za izkazano zaupanje. Svoje znanje in izkušnje bom usmerila v delovanje Sveta pacientov OI, ki bo posvečeno tako bolnikom z rakom, ki se zdravijo na OI, kot tudi zaposlenim. Ob tem pozivam bolnike, da se s predlogi in pobudami za še boljše sodelovanje med bolniki in zaposlenimi OI obrnejo na predstavnike oziroma članice Sveta pacientov OI.''

Doc. dr. Viljem Kovač, dr. med., strokovni direktor OI: ''Veselimo se sodelovanja z novimi člani Sveta pacientov OI zaradi njihovega entuziazma, da skupaj nadaljujemo s čim bolj kakovostno obravnavo onkoloških bolnikov.''

Svet pacientov OI deluje kot posvetovalno telo vodstva OI za sistematično in kontinuirano povezavo med OI in civilno družbo. Sestavlja ga pet članov predstavnikov društev, zvez, ustanov s področja onkologije. Svet pacientov bo v sodelovanju z vodstvom OI  — generalnim direktorjem, strokovnim direktorjem in glavno medicinsko sestro — še naprej obravnaval pobude in predloge društev v zvezi s kakovostjo celostne oskrbe uporabnikov OI.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava