OI Ljubljana
Eng

Svetovna zdravstvena organizacija je prvič v zgodovini sprejela resolucijo (EB 114.R29) o preprečevanju in nadzorovanju raka

Kot odziv na vse večje breme raka ne le v razvitih, pač pa tudi manj razvitih svetovnih področjih je SZO na 58. zasedanju generalne skupščine 25. maja 2005 sprejela resolucijo o nadzorovanju raka. Resolucija poziva države članice, da med prednostne naloge zdravstvene politike uvrstijo ukrepe za celovito nadzorovanje raka, torej na področju preprečevanja, zgodnjega odkrivanja, specifičnega in blažilnega zdravljenja.

Besedilo resolucije je dostopno na spletni strani:

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB114/B114_R2-en.pdf

Za pomoč pri uresničevanju resolucije je generalni direktor SZO imenoval več skupin: sestavljajo predstavniki vseh oddelkov SZO, ki so vpleteni v nadzorovanje raka. sestavlja 20 strokovnjakov iz vsega sveta, zadolžen pa je za pomoč pri izdelavi strategije in priporočil. bodo pripravile gradiva, ki jih bodo pregledali strokovnjaki obeh odborov.

Od 6. do 7. junija je bil na sedežu SZO v Ženevi prvi sestanek Svetovalnega odbora, v katerem sodeluje tudi izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., vodja službe Epidemiologija in registri raka na Onkološkem inštitutu in nacionalna koordinatorica za nadzorovanje raka. Skupina je pripravila osnovna izhodišča, ki jih bodo nadgradile tehnične skupine. Osnova za izdelavo strategije in drugih gradiv bo knjiga - v celoti dostopna na spletni strani:

http://www.who.int/cancer/media/en/408.pdf

V Sloveniji celovitega državnega programa za nadzorovanje raka še nimamo. Onkološki inštitut je sicer dal pobudo zanj in v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje že leta 1996 tudi opravil posvet, na katerem smo izdelali izhodišča za tak program, vendar je kasneje delo zastalo. Resda v Sloveniji že od poprej proti raku potekajo številne dejavnosti, vendar bi bile gotovo učinkovitejše, ko bi bile (bolj) povezane. Pričakovati je, da bo resolucija SZO spodbudila tudi našo državo, da bo z izdelavo državnega programa celoviteje pristopila k nadzorovanju raka, saj je njegovo breme tudi pri nas vse težje (osnovne podatke o raku v Sloveniji najdete v letnem poročilu Registra raka za Slovenijo na naši spletni strani).

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava