OI Ljubljana
Eng

Svetovni dan boja proti raku 2021: Ob epidemiji COVID-19 ne pozabimo na epidemijo raka

Ob svetovnem dnevu boja proti raku, ki ga obeležujemo 4. februarja, Onkološki inštitut Ljubljana (OI) opozarja, da tudi v epidemiji COVID-19  ne smemo pozabiti na epidemijo raka – rak je namreč danes eden najpomembnejših zdravstvenih problemov naše družbe. Po podatkih slovenskega registra raka letno na novo za rakom zboli več kot 15.000 Slovenk in Slovencev, več kot 6.000 jih zaradi raka umre. Register raka na OI je pripravil tudi prikaz vpliva epidemije COVID-19 na obvladovanje raka v Sloveniji v letu 2020 v primerjavi z 2019; podatki kažejo, da je drugi val epidemije manj vplival na breme raka v Sloveniji kot prvi val; v novembru in decembru je bilo približno 10 % manj novih diagnoz raka v primerjavi z letom 2019, še bolj spodbudne številke so pri napotitvah na onkološko obravnavo, saj jeseni  upada ni bilo, ter pri številu obravnavanih bolnikov na OI, kjer v času drugega vala epidemije ni značilnih razlik v primerjavi z letom 2019. V Sloveniji imamo že deset let v veljavi Državni program obvladovanja rak (DPOR), ki je strateški dokument za celovito obvladovanje raka v državi. Trenutno poteka priprava novega dokumenta DPOR 2022-2026, ki bo vključeval izzive, ki se jih želimo lotiti na področju raka v prihodnje, hkrati pa bo vsebina usklajena s strateškim dokumentom t.i. »Europe Beating Cancer Plan«, Evropski načrt za boj proti raku, ki ga je Evropska komisija predstavila včeraj.

Strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med.,: ''Na Onkološkem inštitutu že od pričetka epidemije COVID-19 opozarjamo, da obravnava bolnikov z rakom nikakor ne sme zastati, saj bi to lahko pomenilo večjo škodo na zdravju ljudi, kot jo povzroča okužba z novim koronavirusom. Na inštitutu smo sprejeli in izvajali številne stroge epidemiološke ukrepe za zaščito zaposlenih in bolnikov, ki so ranljiva skupina za okužbo s COVID-19, s katerimi smo uspeli zagotoviti nemoteno nadaljevanje specifičnega onkološkega zdravljenja ves čas epidemije. To je velik dosežek že sam po sebi. Veseli nas, da so v drugem valu epidemije delovali tudi presejalni programi za raka ZORA, DORA in Svit. Vse to se odraža v bolj spodbudnih podatkih o vplivu epidemije covid-19 na obvladovanje raka v Sloveniji za drugi val v primerjavi s prvim valom. Še vedno pozivamo prebivalce, da skrbijo za svoje zdravje, da se udeležujejo presejalnih pregledov za raka in da ob zgodnjih znakih ne odlašajo z obiskom pri zdravniku''

Vodja Registra raka RS prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med.,: ''V Registru raka RS smo že julija lani objavili prikaz vpliva prvega vala epidemije COVID-19 na onkološko zdravstveno varstvo. Sprotno lahko stanje spremljajo le tisti registri, kjer imajo na nacionalni ravni vzpostavljene elektronske poti za pridobivanje in analizo podatkov (t. i. aktivna registracija) in ponosni smo, da z našim registrom spadamo Slovenci med redke svetovne registre, ki lahko kratkoročne ocene vpliva epidemije vrednotimo že med epidemijo ali takoj po njej, saj v Register raka podatke elektronsko sporoča večina slovenskih bolnišnic. Kakšen bo vpliv na dolgoročne kazalnike bremena raka, kot so preživetje bolnikov ali razporeditev stadijev ob diagnozi, bomo realno lahko vrednotili šele na daljši rok, ko se bo tudi videlo, kako hitro bomo zaostanke, predvsem iz prvega vala epidemije, na vseh nivojih sistema uspeli nadoknaditi. Spremljanje vpliva epidemije COVID-19 na breme raka v Registru raka nadaljujemo v sklopu aktivnosti poimenovanih OnKOvid, ki bodo na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani www.slora.si.''

V spomladanskem delu epidemije COVID-19 je v dveh največji centrih, kjer obravnavamo onkološke bolnike – na Onkološkem inštitutu in v UKC Maribor – število novih bolnikov z rakom v bolnišnici značilno padlo, enako velja tudi za število novo postavljenih diagnoz; aprilski padec je bil do 30 %. Število novih obravnav se je začelo znova povečevati v maju in je že v juniju doseglo raven iz leta 2019. V avgustu in septembru 2020 smo obravnavali več novih bolnikov kot leto prej, vendar so bili presežki manjši kot so bili spomladanski primanjkljaji. Drugi val epidemije je manj vplival na število novih primerov bolnikov z rakom – v novembru in decembru 2020 zaznavamo približno 10 % manj novih onkoloških diagnoz. Podatki o izdanih napotnicah, ki jih vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, kažejo, da je bilo v aprilu 2020 izdanih značilno manj napotnic za onkološko obravnavo – tako napotnic za prvi pregled, še večji upad je zaznan pri izdanih napotnicah za kontrolni pregled. Že v maju 2020 se je število napotitev izenačilo z letom 2019. Med poletjem je bilo napotitev nekoliko več kot lansko leto, v drugem valu epidemije jeseni pa značilnega upada napotitev ni zaznati. (Več podatkov v prilogi.)
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava