OI Ljubljana
Eng

Tudi bolniki lahko sodelujejo pri preprečevanju bolnišničnih okužb

Ljubljana, 5. maj 2014 – Ob mednarodnem dnevu higiene rok, ki ga obeležujemo 5. maja, je Onkološki inštitut Ljubljana (OI) pripravil nekaj aktivnosti z namenom osveščanja o tej problematiki, v katere je vključil tudi bolnike. V avli OI bo tako danes predstavljen učni pripomoček, s katerim bodo lahko bolniki in obiskovalci inštituta preverili učinkovitost razkuževanja rok. Dobra higiena rok je namreč temeljni način preprečevanja bolnišničnih okužb. Z osveščanjem o pomenu higiene rok dvigujemo kulturo varnosti in kakovosti zdravstvene obravnave bolnikov v bolnišnici. 

Plakat z nasveti za bolnike in učni pripomoček za preverjanje učinkovitosti razkuževanja rok

Onkološki inštitut je letos v aktivnosti promocije higiene rok v zdravstvu vključil tudi bolnike in obiskovalce Onkološkega inštituta. Zaposleni v enoti za bolnišnično higieno OI so pripravili plakat z nasveti za bolnike, povzet po navodilih Svetovne zdravstvene organizacije, kako lahko tudi sami sodelujejo pri izboljšanju higiene rok zdravstvenih delavcev. V avli OI bo na ta dan postavljen tudi učni pripomoček, s katerim bodo lahko preverili učinkovitost razkuževanja rok.

Bolniki lahko aktivno sodelujejo pri izboljšanju higiene rok tako, da zdravstvene delavce povprašajo, kakšni programi higiene rok obstajajo v bolnišnici in kako lahko tudi sami pri tem sodelujejo. Prav tako lahko pomagajo preprečiti okužbo tako, da preprosto opomnijo ali prosijo zdravstvene delavce, da si razkužijo roke pred stikom z njimi, in se jim za to prijazno zahvalijo. 

Bolnišnične okužbe lahko preprečimo z ustrezno higieno rok

Bolnišnične okužbe so eden glavnih problemov, s katerimi se srečuje zdravstvo razvitih držav. So pogost zaplet bolnišničnega zdravljenja in povezane s povečano obolevnostjo in umrljivostjo bolnikov. Higiena rok zdravstvenega osebja je ob tem najbolj enostaven in najbolj učinkovit način preprečevanja prenosa bolnišničnih okužb. Več  kot polovico teh okužb bi zdravstveni delavci lahko preprečili z ustrezno higieno rok pri ključnih točkah zdravstvene obravnave bolnika.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava