OI Ljubljana
Eng

Ureditev arhivov na OI

Onkološki inštitut Ljubljana je v zadnjem letu izvedel selitev v nove prostore in pri tem poskrbel za ureditev arhivov institucije, k ureditvi pa je pozval tudi tiste, ki so v starih prostorih hranili osebno dokumentacijo. To je razvidno tudi iz kronološkega pregleda dogodkov. Na Onkološkem inštitutu so jasno zapisani postopki hranjenja in varovanja rezultatov raziskav, ki jih vsi zaposleni v celoti spoštujejo.

Onkološki inštitut Ljubljana je oktobra lani iz stavbe A v nove prostore preselil večino svojih dejavnosti (v njej sta ostala samo oddelka za molekularno diagnostiko in eksperimentalno onkologijo). Po selitvi so bili zdravniki in drugo osebje na inštitutu večkrat pisno zaprošeni s strani generalnega direktorja OI mag. Aljoše Rojca, da uredijo in izpraznijo prostore. V stavbi A je večkrat prihajalo do poplav, zato je bila izpraznitev prostorov nujna. Poleg tega je Medicinska fakulteta (ki je lastnik stavbe) na inštitut naslovila več pisnih prošenj za izpraznitev stavbe A zaradi prevzema prostorov.

Po obisku informacijske pooblaščenke v začetku marca je strokovni direktor OI doc. dr. Janez Žgajnar skladno s postopki zadolžil vodjo zdravstvene administracije, da se tudi v stavbi A pregledajo vsi prostori in da se morebitna ostala dokumentacija ustrezno shrani. V času aktivne uporabe stavbe A so se v drugem nadstropju poleg ostalega nahajali popisi, filmi, knjige, oblačila in drugi papirji, nikakor pa ne raziskovalni arhivi, kot izhaja iz izjav prof. Auersperg. Pomočnik strokovnega direktorja za raziskovanje in izobraževanje znan. svet. dr. Srdjan Novaković: ’’Vse raziskave, ki potekajo na Onkološkem inštitutu, so ustrezno dokumentirane, arhive zaključenih raziskav pa vodimo in hranimo v raziskovalnem tajništvu.’’

Po večkratnem pregledu stavbe A so pristojne osebe ugotovile, da so zdravniki popise večinoma pospravili, del dokumentacije in papirjev pa se je kljub navodilom in prošnjam še vedno nahajal v prostorih. Zato je generalni direktor v aprilu ponovno pozval k izpraznitvi prostorov. V navodilih je bilo jasno navedeno, da bodo odgovorni za ureditev prostorov vso zdravstveno dokumentacijo predali zdravstveni administraciji (ob pregledu papirjev oziroma dokumentacije je sodeloval predstavnik zdravstvene administracije), filme fotografskemu arhivu, knjige z žigom inštituta v knjižnico OI, halje in druga oblačila v pralnico, papirje z osebnimi podatki v razrez, ostale papirje pa na odpad. Vodja zdravstvene administracije je aprila letos s prof. Auerspergovo večkrat osebno dogovarjala ureditev popisov iz njene sobe. Ker prof. Auersperg kljub večkratnim prošnjam in kljub dogovoru ni sporočila nobenih navodil glede ločitve papirjev, je bila njena soba v juniju izpraznjena skladno z navodili, po katerih so bile izpraznjene tudi druge sobe. Popisi iz njene sobe so bili tako odpeljani v arhive v stavbi B, filmi predani fotografinji, knjige z žigom inštituta v knjižnico OI, halje in druga oblačila v pralnico, papirji z osebnimi podatki so šli v razrez, ostali papirji pa na odpad.

Rok za izselitev iz stavbe A je bil že konec lanskega leta. Prof. Auersperg je bila s tem ves ta čas seznanjena, vendar se na prošnje generalnega direktorja, da s pomočjo osebja OI dokončno izprazni sobo, ki jo je občasno uporabljala (čeprav že vrsto let ni zaposlena na Onkološkem inštitut), ni odzivala. Prav tako se ni odzvala na pobudo strokovnega direktorja OI, ki ji je že pred časom za shranjevanje ponudil svojo sobo. Pač pa je na generalnega direktorja letos spomladi naslovila prošnjo za dodelitev sobe na OI. V drugem tednu junija sta se nato z generalnim direktorjem dvakrat srečala in dogovarjala glede sklenitve delovne pogodbe (prof. Auersperg je namreč upokojena od leta 1997) in dodelitve prostorov. mag. Aljoša Rojec, generalni direktor OI doc. dr. Janez Žgajnar, strokovni direktor OI znan. svet. dr. Srdjan Novaković, pomočnik strokovnega direktorja za raziskovanje in izobraževanje Jadranka Vučko, viš. uprav. del., vodja zdravstvene administracije

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava