OI Ljubljana
Eng

Uspešna konferenca za pripravo državnega programa za nadzor raka v Sloveniji

Onkološki inštitut Ljubljana je v petek, 9. novembra 2007, v prostorih podjetja Lek pod pokroviteljstvom ministrstva za zdravje organiziral celodnevno konferenco za pripravo državnega programa za nadzor raka v Sloveniji. Srečanja so se poleg številnih slovenskih zdravstvenih strokovnjakov, predstavnikov ministrstva za zdravje, državnega zbora, nevladnih organizacij in medijev udeležili tudi predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Udeleženci so se ob zaključku srečanja strinjali, da bo po pripravi programa najbolj pomembna sama izvedba.

Strokovni direktor Onkološkega inštituta doc. dr. Hotimir Lešničar je v uvodnem delu povedal, da rak postaja pomemben epidemiološki problem, zato je sprejetje programa nujno. Prve pobude za program so sicer nastale že pred desetletjem, za sprejetje pa ni bilo dovolj politične volje. Dodal je, da je namen konference zagotoviti izvedbo celovitega programa pri organizaciji populacijskega nadzora raka v Sloveniji, ugotoviti prednosti in slabosti dosedanjega načina izvajanja zdravstvenega nadzora ter ustvariti načrt, ki bo vsem državljanom zagotavljal enake pogoje in dostop do onkološkega zdravstvenega varstva.

Uvodnim predavanjem je sledilo delo po skupinah, v katerih so udeleženci srečanja obravnavali štiri tematske sklope. V prvi skupini, ki jo je vodila prof. Žakljeva, so analizirali primarno in sekundarno preventivo. Druga skupina je pod vodstvom prof. dr. Zvonimirja Rudolfa obravnavala zgodnje odkrivanje raka, izobraževanje v zdravstvu in civilno družbo. Tretjo skupino na temo zdravljenja, kliničnih raziskav, informatike in farmakoekonomike je vodil doc. dr. Lešničar. Zadnja skupina, koordinirala sta jo doc. dr. Branko Zakotnik in Črt Marinček, pa je obravnavala celostno rehabilitacijo in paliativno oskrbo. Koordinatorji so nato predstavili povzetke delovnih skupin, ki bodo služili kot osnova za oblikovanje dokumenta.


Sodelujoči so ob zaključku sprejeli še sklepe konference:


1. Vsi prisotni podpirajo potrebo po oblikovanju dokumenta Državni program za nadzor raka (DPNR) republike Slovenije. Ker vseobsežnega programa zdravstvenega varstva v Sloveniji še nimamo, bo DPNR nastajal ločeno in bo kasneje vključen v celostni program.

2. Ministrstvo za zdravje je dolžno imenovati skupino strokovnjakov, ki bo neposredno oblikovala zapis DPNR. Rok oddaje dokumenta v javno razpravo je prva polovica januarja 2008.

3. Ministrstvo za zdravje imenuje člane sveta, ki bo skrbel za izvajanje DPNR.

4. Ministrstvo za zdravje imenuje nacionalnega koordinatorja, ki v imenu ministrstva vodi izvajanje DPNR.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava