OI Ljubljana
Eng

Uspešnost programa DORA in dobri poslovni rezultati OI

Onkološki inštitut Ljubljana je v aprilu letos začel izvajati Državni program presejanja za raka dojk DORA, ki po dobrih dveh mesecih beleži uspešne rezultate. Slednje je potrdila tudi evropska svetovalna skupina, ki je preverjala ustreznost programa pred prvim presejalnim slikanjem in med samim potekom pregledov. Posebej so bili izpostavljeni rezultati odziva in dobra organizacija programa na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Onkološki inštitut pa ob obletnici vodstva mag. Aljoše Rojca beleži tudi dobre pozitivne finančne rezultate – presežek prihodkov na odhodki znaša 130.000 EUR.    

Program Dora

Odziv vabljenih žensk iz Mestne občine Ljubljana je dober, kar kaže na visoko stopnjo osveščenosti glede raka dojk - delež slikanih glede na naročene v obdobju od 21. aprila do 19. junija znaša 65,6 odstotkov. To je več kot v primerljivih pilotnih programih drugih držav, ki imajo vpeljano organizirano presejanje za raka dojk.

Po priporočilih evropskih strokovnjakov je OI s presejanjem začel v manjšem obsegu ter skladno z Evropskimi smernicami za zagotavljanje kakovosti presejanja za raka dojk. Organizirana presejalna mamografija je namreč nova zdravstvena dejavnost v mnogih državah – to zahteva drugačno organizacijo dela (klinične poti, računalniška podpora, spremljanje aktivnosti presejanja, analiziranje podatkov, zagotavljanje dvojnih pregledov slik, …). V prvi fazi programa so strokovnjaki evropske svetovalne skupine preverjali ustreznost izvajanja kliničnih poti ter delovanje računalniške aplikacije DORA. Po evropskih priporočilih je bila poleg elektronske vodena še papirna dokumentacija. Zato so bili v začetni fazi postopki časovno zahtevni, vendar preverljivi na vsakem koraku, s čimer je zagotovljena visoka stopnja kakovosti. Zaradi uspešnosti bo tako program jeseni lahko začel delati s polnimi zmogljivostmi, kar pomeni tudi veliko večje število pregledanih žensk. Program bo postopno vključil vse ženske iz območja Ljubljanske regije in se do konca leta razširil še na druga območja v Sloveniji.

Poslovni rezultati

Prve ocene kažejo tudi zelo dobre polletne finančne rezultate Onkološkega inštituta – vodstvo je v sodelovanju z vsemi zaposlenimi doseglo približno 130.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Rezultati potrjujejo dobro zastavljene cilje, uspešno vzpostavitev timskega dela in dobrega sodelovanja med vsemi zaposlenimi na OI ter urejene procese dela. Poleg tega so zaposleni na Onkološkem inštitutu v prvi polovici leta presegli število diagnostičnih pregledov in zdravljenj, za kar ima OI že zagotovljena sredstva v Splošnem dogovoru 2008, kar bo še dodatno izboljšalo poslovni rezultat. Pri tem velja izpostaviti, da je bilo to mogoče doseči le z dobro organizacijo in dobrim sodelovanjem med zaposlenimi.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava