OI Ljubljana
Eng

Vlada RS sprejela Državni program obvladovanja raka 2022-2026, ki ga Onkološki inštitut prevzema v upravljanje

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Državni program obvladovanja raka 2022−2026 (DPOR). Slovenski in svetovni kazalniki kažejo, da je rak velik javnozdravstveni problem, ki neposredno ali posredno prizadene veliko število ljudi, breme te bolezni pa bo v prihodnje še naraščalo. Z namenom uspešnega obvladovanja bremena raka je leta 2010 nastal prvi državni program obvladovanja raka, za obdobje 2022-2026 pa je potrjen nov, že tretji tak dokument, ki je nastal v sodelovanju številnih strokovnjakov, zdravstvene politike in civilne družbe. Cilji in aktivnosti v DPOR so povezani tudi z drugimi pomembnimi zdravstvenimi področji v Sloveniji ter usmeritvami na evropski ravni. S 1. januarjem 2022 upravljanje tega programa od Ministrstva za zdravje prevzema Onkološki inštitut Ljubljana.

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob tem povedal:” Čeprav smo se v zadnjih dveh letih na področju zdravja prebivalstva v Sloveniji in svetu ukvarjali predvsem z aktualno epidemijo covid-19, pa rak ostaja epidemija sodobnega časa. Zato me izjemno veseli, da smo kljub izrednih razmeram v zdravstvu in državi uspeli oblikovati ta pomemben dokument, ki ga je danes v življenje predala Vlada RS. V Sloveniji smo lahko ponosni, da imamo že več kot 10 let Državni progam obvladovanja raka, ki z jasno smerjo in cilji celovito povezuje vse dele enega najkompleksnejših sistemov v zdravstvu, ki pa se pomembno povezujejo tudi z razmerami v drugih sektorjih. Veseli me tudi, da dokument sprejemamo v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije in da so v njem upoštevane tudi usmeritve izjemno ambicioznega Evropskega načrta za boj proti raku.”

Državni program obvladovanja raka 2022-2026
V novem strateškem dokumentu za celostno obvladovanje raka so enako kot doslej  zastavljeni trije ključni cilji: upočasniti povečevanje števila novih bolnikov z rakom v državi, povečati preživetje slovenskih bolnikov z rakom in izboljšati kakovost življenja bolnikov z rakom s krepitvijo celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe. Tudi skupna področja delovanja ostajajo podobna kot do sedaj: primarna in sekundarna preventiva, diagnostika, zdravljenje, celostna rehabilitacija, paliativna oskrba, izobraževanje, raziskovanje in spremljanje bremena raka. Koordinator DPOR 2017-2021 prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., je ob tem povedal: ”Danes lahko tudi s ponosom izpostavimo dosedanje uspehe od leta 2010, ko je bil sprejet prvi državni program. V teh letih smo uspeli obrniti trend naraščanja novih primerov raka pri moških, pri ženskah pa smo ga nekoliko umirili, pri čemer imajo veliko zaslugo presejalni programi za raka, ki delujejo na visokem nivoju kakovosti in so med uporabniki dobro sprejeti. Preživetje bolnikov z rakom se izboljšuje, vendar pri vseh rakih še nismo dohiteli najboljših držav. V desetletnem obdobju smo naredili tudi pomembne premike na področju celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe, vendar s stanjem še ne moremo biti zadovoljni, zato gremo pogumno in v sodelovanju različnih akterjev naprej.”

Koristi, ki jih prinaša DPOR 2022-2026 prebivalcem
V Sloveniji letno na novo za rakom zboli več kot 15.000 oseb, preko 6.000 jih umre. Rak je prvi vzrok smrti pri moških in na drugem mestu pri ženskah. Med nami danes živi preko 130.000 prebivalcev Slovenije, ki so kadarkoli v preteklosti imeli postavljeno diagnozo rak. Eden od ključnih elementov državnega programa je zagotavljanje enakosti za vse prebivalce – z idejo, da ima vsak prebivalec Slovenije čim bolj enake možnosti za zdrave izbire, s katerimi preprečujemo nastanek raka, čim zgodnejšo diagnostiko raka ter dolgoročno čim boljše izide pri celoviti obravnavi raka, vključno s celostno rehabilitacijo in paliativno oskrbo. Prejšnji DPOR so bil usmerjeni predvsem na primarno preventivo in vzpostavitev z dokazi podprtih in na nivoju Evrope priporočenih presejalnih programov za raka, je fokus DPOR v obdobju 2022–2026 izboljševanje kakovosti obravnave ter izboljševanje kakovosti življenja bolnikov z rakom.

Za obdobje 2022–2026 DPOR tako največ pozornosti namenja kakovosti obravnave bolnikov z rakom, kjer ima Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami pri več vrstah raka še prostor za izboljšave. Prvi korak za izboljšanje tega področja je oblikovanje smernic diagnostike in zdravljenja, ki morajo biti redno posodobljene in vpeljane v prakso v vseh ustanovah, kjer obravnavajo bolnike z določeno vrsto raka. Naslednji korak je vzpostavljanje t. i. kliničnih registrov za najpogostejših pet vrst raka (rak dojk, debelega črevesa in danke, prostate, pljučni rak, maligni melanom), kot je bilo zastavljeno že za obdobje 2017-2021. Klinični registri zbirajo več podatkov o poteku obravnave bolnika kot do sedaj, na podlagi teh pa lahko identificiramo možnosti za izboljšave.

Novi DPOR ima zastavljene tudi ambiciozne cilje na področju izboljševanja kakovosti življenja bolnikov z rakom z okrepitvijo pristopov celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe, ki naj se vključujeta v obravnavo bolnika že takoj po postavitvi diagnoze. Tako rehabilitacijske kot paliativne storitve potrebujejo boljše povezovanje med različnimi izvajalci v mreži zdravstvene dejavnosti, nekatere kadrovske okrepitve, predvsem pa je cilj, da je več bolnikov deležnih tovrstne podpore.

Upravljanje DPOR zaupano Onkološkemu inštitutu Ljubljana
Ministrstvo za zdravje za pripravo in spremljanje izvajanja DPOR imenuje državnega koordinatorja, ki si skupaj z drugimi strokovnjaki posameznih področij prizadeva, da se zastavljene aktivnosti izpolnijo v čim večji meri. Koordinator in strokovne vodje področji se združujejo v strokovni svet DPOR. V nadzornem svetu DPOR pa se združujejo predstavniki odločevalcev in drugih pomembnih deležnikov, ki podpirajo izvajanje aktivnosti na drugih ravneh. Upravljanje Državnega programa obvladovanja raka s 1. januarjem 2021 prevzema Onkološki inštitut Ljubljana.

https://www.gov.si/novice/2021-12-23-sprejet-je-drzavni-program-obvladovanja-raka-do-leta-2026/

http://www.dpor.si/ 

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava