OI Ljubljana
Eng

Začetek slikanja žensk v novi mobilni enoti državnega programa DORA na Jesenicah

Ljubljana in Jesenice, 11. januar 2018 – Državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA pričenja z delovanjem v novi mobilni enoti Onkološkega inštituta Ljubljana na Jesenicah. S tem bo odslej vsem ženskam v območni enoti ZZZS Kranj v starosti med 50 in 69 let omogočena presejalna mamografija v programu DORA vsaki dve leti. V mobilno enoto na Jesenicah bodo na slikanjem z digitalnim mamografom vabljene ženske s stalnim prebivališčem v občinah Jesenice, Kranjska Gora, Gorje, Žirovnica, Bohinj in Bled. Ostale ženske z Gorenjske bodo še naprej vabljene na slikanje dojk v stacionarni presejalni center programa DORA v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. 

Gorenjska regija po zbolevnosti rahlo pod slovenskim povprečjem

Po podatkih Registra raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana je bila v petletnem obdobju 2010-2014 v Sloveniji največja zbolevnost za rakom dojk v Osrednjeslovenski in Jugovzhodni regiji, najmanjša pa v Pomurski regiji. Zbolevnost za rakom dojk v Gorenjski regiji je malo pod slovenskim povprečjem. V Sloveniji bo ena od 12 žensk do 74. leta starosti zbolela za rakom dojk, v Gorenjski regiji bo ena od 13-ih žensk do 74. leta starosti zbolela za rakom dojk. Sodelavci programa DORA v BGP Kranj so od februarja 2016, ko je v bolnišnici začel delovati stacionarni center DORA za območno enoto ZZZS Kranj, slikali 11.600 žensk, pri 70 ženskah je bil odkrit rak dojke.  

Lokacija in delovanje mobilne enote

V mobilno enoto programa DORA na Jesenicah bo na slikanje dojk povabljenih skoraj 7.000 žensk med 50. in 69. letom iz občin Kranjska Gora, Gorje, Žirovnica, Bled, Bohinj in Jesenice. Mobilna enota bo postavljena na zgornjem parkirnem mestu pri Splošni bolnišnici Jesenice, slikanje žensk bo potekalo vse dni v tednu med 8.45 in 14.15 uro. 

Ob začetku delovanja nove mobilne enote programa DORA na Jesenicah je mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA, povedal: »Z začetkom slikanja žensk v novi mobilni enoti Onkološkega inštituta na Jesenicah smo izpolnili pomemben cilj v okviru širitve državnega presejalnega programa za raka dojk DORA. V celoti smo uspeli vključiti vse ustrezne ženske med 50. in 69. letom iz gorenjske regije v program DORA. Vodstvo in drugi zaposleni Splošne bolnišnice Jesenice so zagotovili vse potrebno za postavitev mobilne enote programa DORA in nam izrekli dobrodošlico. Verjamem, da bomo skupaj uspeli osveščati ženske o pomenu udeležbe v programu DORA, ki zagotavlja visokokakovostno obravnavo žensk pri zgodnjem odkrivanju raka dojk. Zato vabimo ženske, da se odzovejo vabilu in se vključijo v program DORA, saj je zdravljenje zgodaj odkritega raka dojk lahko uspešnejše in manj stresno za žensko.« 

Strokovna direktorica Splošne bolnišnice Jesenice Anja Jovanovič Kunstelj, dr. med., je začetek slikanja žensk na Jesenicah pozdravila z besedami: »V Splošni bolnišnici Jesenice smo zadovoljni, da je presejalni program zopet dostopen prebivalkam zgornje Gorenjske, saj so ravno te ženske v večji meri naše bolnice in se v primeru zdravstvenih težav obračajo na nas. Njihovo zaskrbljenost smo zaznali tudi v času, ko mamografija v naši bolnišnici ni bila dostopna. Spodbujamo vse aktivnosti s področja preventive in veseli nas, da so zopet na »dosegu roke«. 

Postopek vabljenja in slikanja žensk

Ženske bodo na dom prejele pisno vabilo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na katerem bosta določena datum in ura pregleda v mobilni enoti na Jesenicah. V primeru, da jim termin ne ustreza, se lahko prenaročijo na brezplačni telefonski številki 080 27 28, vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ali pišejo na elektronski naslov dora@onko-i.si. Prav tako se lahko ženske na pregled naročijo same. Za presejalno mamografijo v programu DORA ženske ne potrebujejo napotnic, pregled je zanje brezplačen. Žensko v mobilni enoti sprejeme radiološki inženir z OI, ki po pogovoru z njo zapiše anamnezo, nato sledi slikanje. Vsako mamografsko sliko ločeno odčitata dva zdravnika radiologa. Kadar radiologi pri odčitavanju mamografskih slik vidijo spremembe na dojki, žensko na dodatne preiskave povabijo na OI v Ljubljano.

V letu 2017 v programu DORA odkritih več kot 400 rakov dojk

Leta 2017 so v okviru državnega presejalnega programa za raka dojk DORA opravili skoraj 70.000 presejalnih mamografij. Zdravniki radiologi so leta 2017 odkrili raka dojk pri več kot 400 ženskah, tretjina odkritih invazivnih rakov pa je bila enaka ali manjša od 10 mm.

Od začetka delovanja programa DORA (april 2008) do konca leta 2017 je bilo opravljenih skoraj 285.000 presejalnih mamografij, pri okoli 1.900 ženskah pa so odkrili raka dojk. 

O programu DORA

Onkološki inštitut Ljubljana je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje (MZ) in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) leta 2008 začel prvič vabiti ženske med 50. in 69. letom v državni presejalni program za raka dojk DORA, ki jim omogoča vsako drugo leto pregled dojk z mamografijo. Cilj programa DORA je v ciljni populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov

Program DORA se izvaja po strogih Evropskih smernicah kakovosti, ki vključujejo dodatno usposabljanje vključenega zdravstvenega kadra in stalen nadzor nad vsemi koraki v presejalnem procesu. Program DORA ženskam zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu, zato strokovnjaki OI priporočajo, da se ženske odzovejo vabilu na pregled.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava