OI Ljubljana
Eng

Novice

Preklic popolne prepovedi obiskovanja bolnikov na bolnišničnih oddelkih OI

Spoštovani obiskovalci! Obveščamo vas, da je z dnem 27. 2. 2019 preklicana popolna prepoved obiskovanja bolnikov na bolnišničnih oddelkih Onkološkega inštituta Ljubljana. Še naprej velja omejitev obiskov z naslednjimi priporočili: • boln… [več]

Pozitivno poslovanje Onkološkega inštituta v letu 2018

Na današnji 8. seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) so člani med drugim sprejeli tudi letno poročilo o delu v letu 2018 in izrekli pohvalo za dobro opravljeno delo vsem zaposlenim na OI. Inštitut je poslovno leto 2018 končal z…

[več]

8. seja Sveta OI

8. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana bo v torek, 26. 2. 2019, ob 16. uri v sejni sobi stavbe C Onkološkega inštituta Ljubljana. Dnevni red: 1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta OI; 2. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje… [več]

Popolna prepoved obiskov na Onkološkem inštitutu

Zaradi povečanega števila okužb dihal in naglega naraščanja obolelih za gripo velja na Onkološkem inštitutu popolna prepoved obiskov bolnikov na bolnišničnih oddelkih vse do preklica. Samo v izjemnih primerih lahko lečeči zdravnik odobri… [več]

Register raka RS pripravil prvo poročilo slovenskega Kliničnega registra kožnega melanoma

Register raka RS je pripravil prvo poročilo slovenskega Kliničnega registra kožnega melanoma.

[več]

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana