OI Ljubljana
Eng

Prosta delovna mesta na Oddelku ZN sektorja internistične onkologije

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI, E035003, ZA POTREBE ODDELKA ZN SEKTORJA INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE, M/Ž, nedoločen čas, s poskusno dobo 2 meseca. 

OPIS DEL IN NALOG:

 • izvajanje ZN, diagnostičnih in terapevtskih posegov v okviru znanj V.st.s.i. pri bolnikih zdravljenih z različnimi načini onkološkega zdravljenja v intenzivni negi in paliativni oskrbi, 
 • stalno izvajanje ZN pri bolnikih na citostatski terapiji, 
 • priprava bolnikov na zdravniške preglede, diagnostične, terapevtske posege ter sodelovanje pri izvedbi, 
 • priprava inštrumentov in pripomočkov za steriliziranje, 
 • izpolnjevanje negovalne dokumentacije in delno zdravstvene dokumentacije, 
 • sodelovanje v zdravstveno vzgojnem procesu bolnika in svojcev, 
 • sodelovanje pri praktičnem usposabljanju novo sprejetih delavcev s V st.s.i., 
 • sodelovanje pri internih in zunanjih izobraževanjih,
 • sodelovanje v timih,
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu,
 • ostala opravila v okviru delokroga po nalogu vodje, 
 • odgovornost za strokovno delo in zakonitost.

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: srednja strokovna izobrazba, pridobljena najpozneje do 31. 8. 1986, pripravništvo in strokovni izpit (medicinski tehnik/medicinska sestra), oziroma
srednja strokovna izobrazba, pridobljena najpozneje do 31. 8. 2004, pripravništvo in strokovni izpit (zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica),oziroma 
srednja strokovna izobrazba, pridobljena najpozneje do 31. 8. 2019, pripravništvo in strokovni izpit (srednji zdravstvenik/srednja medicinska sestra), oziroma
srednja strokovna izobrazba, pripravništvo in strokovni izpit (tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege), odločba o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege, znanje slovenskega jezika na ravni B2 skupnega evropskega jezikovnega okvira.


Kandidati lahko prijave pošljejo do vključno 1. 3. 2024 po e-pošti na naslov: gp.oi@onko-i.si 


DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI, E037008, ZA POTREBE ODDELKA ZN SEKTORJA INTERNISTIČNE ONKOLOGIJE, M/Ž, nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesece. 

OPIS DEL IN NALOG:

 • načrtovanje, izvajanje organiziranje, koordiniranje in vrednotenje ZN bolnikov zdravljenih z različnimi načini onkološkega zdravljenja in v paliativni oskrbi,
 • izvajanje kemoterapije po nalogu zdravnika,
 • priprava bolnika na kemoterapijo,
 • priprava citostatikov po nalogu zdravnika za aplikacijo, 
 • izvajanje citostatske  terapije in spremljanje stanja bolnika med terapijo,
 • dajanje navodil bolniku o postopanju po koncu terapije in svetovanje o zmanjšanju
 • neželenih učinkov,
 • stalno izvajanje ZN pri bolnikih na citostatski terapiji,
 • sodelovanje pri izvedbi terapevtskega in diagnostičnega programa, 
 • opravljanje diagnostično terapevtskih posegov in postopkov ZN v okviru strokovne usposobljenosti 
 • evidentiranje postopkov ZN , medicinsko tehničnih posegov in vodenje negovalne dokumentacije,
 • zdravstveno vzgojno delo z bolniki in svojci v okviru strokovne usposobljenosti, 
 • praktično usposabljanje novosprejetih sodelavcev v okviru delokroga ,
 • sodelovanje v raziskovalnem delu na področju ZN, 
 • samostojnost pri delu in delo v timu, 
 • sodelovanje pri pripravi kliničnih poti,
 • sodelovanje v komisijah in projektih
 • sodelovanje z ostalimi JZZ in drugimi organizacijami
 • sodelovanje in izvedba internih in zunanjih izobraževanj,
 • raziskovalno in pedagoško delo
 • druga opravila v okviru delokroga po nalogu vodje
 • odgovornost za strokovno delo in zakonitost.

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: visoka strokovna izobrazba pridobljena najpozneje do 31. 12. 2009, pripravništvo in strokovni izpit (diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra), oziroma visoka strokovna izobrazba, pridobljena med 1. 10. 2004 do 30. 9. 2016 (program v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 - direktiva) (diplomirani zdravstvenik/ diplomirana medicinska sestra)), oziroma prvostopenjski (visokošolski) študijski program, (program v skladu z direktivo) (diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra), vpis v register in veljavna licenca, znanje slovenskega jezika na ravni C1 skupnega evropskega jezikovnega okvira.


Kandidati lahko prijave pošljejo do vključno 1. 3. 2024 po e-pošti na naslov: gp.oi@onko-i.si 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava