OI Ljubljana
Eng

Prosto delovno mesto na Oddelku ZN za podporo skupni zdravstveni dejavnosti

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, E035012, ZA POTREBE ODDELKA ZN ZA PODPORO SKUPNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, M/Ž, nedoločen čas, s poskusno dobo 2 meseca. 

OPIS DEL IN NALOG:

 • izvajanje ZN, diagnostičnih in terapevtskih posegov v okviru znanj V. st. s. i. pri bolnikih zdravljenih z različnimi načini onkološkega zdravljenja v intenzivni negi in paliativni oskrbi,
 • priprava bolnikov na zdravniške preglede, diagnostične, terapevtske posege ter sodelovanje pri izvedbi, 
 • priprava inštrumentov in pripomočkov za steriliziranje,
 • izpolnjevanje negovalne dokumentacije in delno zdravstvene dokumentacije,
 • sodelovanje v zdravstveno vzgojnem procesu bolnika in svojcev,
 • sodelovanje pri praktičnem usposabljanju novo sprejetih delavcev s V st. s. i.,
 • sodelovanje pri pripravi kliničnih poti,
 • sodelovanje v timih,
 • sodelovanje pri internih in zunanjih izobraževanjih,
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu,
 • ostala opravila v okviru delokroga po nalogu vodje, 
 • odgovornost za strokovno delo in zakonitost.

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: srednja strokovna izobrazba, pridobljena najpozneje do 31. 8. 1986, pripravništvo in strokovni izpit (medicinski tehnik/medicinska sestra), oziroma
srednja strokovna izobrazba, pridobljena najpozneje do 31. 8. 2004, pripravništvo in strokovni izpit (zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica), oziroma 
srednja strokovna izobrazba, pridobljena najpozneje do 31. 8. 2019, pripravništvo in strokovni izpit (srednji zdravstvenik/srednja medicinska sestra), oziroma
srednja strokovna izobrazba, pripravništvo in strokovni izpit (tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege), odločba o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege, znanje slovenskega jezika na ravni B2 skupnega evropskega jezikovnega okvira.


Kandidati lahko prijave pošljejo do vključno 1. 3. 2024 po e-pošti na naslov: gp.oi@onko-i.si   
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava