OI Ljubljana
Eng

Prosto delovno mesto na Oddelku ZN za podporo skupni zdravstveni dejavnosti

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, E037018, ZA POTREBE ODDELKA ZN ZA PODPORO SKUPNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, M/Ž, nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesece. 

OPIS DEL IN NALOG:

 • načrtovanje, izvajanje, organiziranje, koordiniranje in vrednotenje ZN bolnikov zdravljenih z različnimi načini onkološkega zdravljenja v intenzivni negi in v paliativni oskrbi,
 • sodelovanje pri izvedbi terapevtskega in diagnostičnega programa 
 • opravljanje diagnostično terapevtskih posegov in postopkov ZN v okviru strokovne usposobljenosti 
 • evidentiranje postopkov ZN, medicinsko tehničnih posegov in vodenje negovalne dokumentacije 
 • zdravstveno vzgojno delo z bolniki in svojci v okviru strokovne usposobljenosti, 
 • praktično usposabljanje novosprejetih sodelavcev v okviru delokroga,
 • samostojnost pri delu in delo v timu, 
 • sodelovanje pri pripravi kliničnih poti,
 • sodelovanje v komisijah in projektih
 • sodelovanje z ostalimi JZZ in drugimi organizacijami
 • sodelovanje in izvedba internih in zunanjih izobraževanj,
 • raziskovalno in pedagoško delo
 • ostala opravila v okviru delokroga po nalogu vodje, 
 • odgovornost za strokovno delo in zakonitost. 

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA: visoka strokovna izobrazba pridobljena najpozneje do 31. 12. 2009, pripravništvo in strokovni izpit (diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra), oziroma visoka strokovna izobrazba, pridobljena med 1. 10. 2004 do 30. 9. 2016 (program v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 - direktiva) (diplomirani zdravstvenik/ diplomirana medicinska sestra)), oziroma prvostopenjski (visokošolski) študijski program, (program v skladu z direktivo) (diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra), vpis v register in veljavna licenca.


Kandidati lahko prijave pošljejo do vključno 1. 3. 2024 po e-pošti na naslov: gp.oi@onko-i.si 
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava