OI Ljubljana
Eng

Prosto delovno mesto Strokovni direktor/Strokovni vodja

Objavljamo prosto delovno mesto za mandatno obdobje štirih let:

STROKOVNI DIREKTOR/STROKOVNI VODJA (B017399) za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana - M/Ž

OPIS DEL IN NALOG:
-    predlaga in usklajuje izvajanje strokovnega dela v skladu z ekonomskimi možnostmi OI,
-    odgovarja za uravnotežen razvoj vseh strok oziroma dejavnosti OI,
-    predlaga prioritete razvoja strokovne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti OI v skladu z razvojem teh dejavnosti in nacionalnim programom zdravstvenega varstva,
-    pripravlja poročilo o strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
-    skrbi za strokovno povezovanje OI z drugimi zdravstvenimi zavodi v državi in vrhunskimi zdravstvenimi ustanovami v tujini,
-    izvršuje sklepe ustanovitelja, Sveta OI in Strokovnega sveta OI,
-    vodi strokovni svet OI,
-    nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti dela in sprejema ukrepe ob njihovem neizpolnjevanju,
-    odgovarja za razvoj informacijskega sistema za zdravstveno, raziskovalno in izobraževalno dejavnost,
-    skrbi za vzpostavljanje in izvajanje enotnih priporočil za zdravljenje na OI in drugih zdravstvenih ustanovah v Republiki Sloveniji,
-    predlaga financiranje raziskovalnih projektov iz sredstev OI,
-    sodeluje pri pogajanjih z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenje in drugimi plačniki,            
-    odgovarja za izvajanje internega strokovnega nadzora.
                                                                                                                          
POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA:
-              ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj na 8. raven,
-              ima naziv visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali naziv višji svetnik,
-              ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu,
-              ima znanje enega svetovnega jezika,
-              predloži program strokovnega dela in razvoja zavoda,
-              predloži potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje.

Kandidati naj pošljejo prijave v 14 dneh od objave tega razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji - za razpisano mesto strokovnega direktorja OI Ljubljana«. Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev.
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava