OI Ljubljana
Eng

4. Osnove zdravljenja in spremljanje bolnikov po zaključenem zdravljenju

Pri sumljivih pigmentnih spremembah opravimo za potrditev diagnoze ekscizijsko biopsijo, pri kateri izrežemo celotno pigmentno spremembo  z varnostnim robom 2-5 mm. Zdravljenje primarnega melanoma je kirurško - izrez celotne lezije z dovolj velikim varnostnim robom zdrave kože, ki je odvisen od debeline primarnega melanoma. Zdravljenje metastatskih bezgavk je prav tako kirurško. Klinično nevidne metastatske bezgavke dokažemo z biopsijo varovalne bezgavke - če histološki izvid pokaže metastaze, se kirurško odstrani celotna bezgavčna loža. 
Če radikalni kirurški posegi niso možni, lahko kirurško zdravljenje dopolnimo z lokalnim obsevanjem. Izjemoma pa lahko zdravimo primarni melanom tudi samo z obsevanjem. Področja bezgavčnih lož pooperativno obsevamo, kadar obstaja sum na mikroskopski ostanek bolezni. Paliativno obsevanje zasevkov je pomembno, ker zmanjša simptome bolezni. Standardnega dopolnilnega zdravljenja melanoma ni, priporočljivo pa je zdravljenje z interferonom v visokih odmerkih. Sistemsko zdravljenje napredovale bolezni je danes še vedno nezadovoljivo, saj je kemoterapija učinkovita pri največ četrtini bolnikov. V zadnjih dveh letih so tudi pri bolnikih z melanomom na voljo tarčna zdravila (vemurafinib, ipilimumab) s katerimi lahko pomembno podaljšamo preživetje.
Sistemsko razširjeno bolezen redko zdravimo s kirurškimi posegi ali z obsevanjem.

Spremljanje bolnikov z melanomom je doživljenjsko. Namen spremljanja je zgodnje odkrivanje morebitnega razsoja bolezni, ko je ozdravitev teoretično še možna, ter odkrivanje novih primarnih melanomov. Prvi dve leti po končanem zdravljenju bolniki prihajajo na kontrolo na 3-4 mesece, saj je takrat verjetnost ponovitve bolezni največja.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava