OI Ljubljana
Eng

3. Diagnoza in stadij bolezni

Pri diagnostiki malignih limfomov sta na prvem mestu anamneza in klinični pregled. V laboratorijskih preiskavah krvi opravimo kontrolo bele krvne slike z diferencialno krvno sliko, biokemične ter nekatere mikrobiološke preiskave. Pri slikovni diagnostiki opravimo rentgensko slikanje prsnih organov in obnosnih votlin, ultrazvočno preiskavo trebuha ter CT-preiskave prsnega koša in trebuha. Glede na klinično sliko lahko opravimo dodatne slikovne, endoskopske ali izotopne preiskave. Za dokončno diagnozo opravimo citološko ali histološko preiskavo bodisi iz tkiva bezgavke, kostnega mozga ali katerega drugega organa. Glede na vrsto limfoma opravimo tudi dodatne molekularnobiološke preiskave. 

Z opravljenimi preiskavami določimo podvrsto limfoma, stadij bolezni in dodatne lastnosti, na podlagi katerih se odločamo za izbor zdravljenja. Stadij bolezni določimo po klasifikaciji Ann Arbor, ki razdeli limfome v štiri stadije glede na prizadetost področij bezgavk in/ali nelimfatičnih organov, prisotnost splošnih simptomov ali velike tumorske mase bolezni. Pri odločitvi o vrsti zdravljenja je poleg lastnosti bolezni zelo pomembno tudi bolnikovo stanje zmogljivosti in morebitni napovedni dejavniki. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava