OI Ljubljana
Eng

4. Osnove zdravljenja in spremljanje bolnikov po zaključenem zdravljenju

Limfome zdravimo s sistemsko terapijo (s kemoterapevtiki in biološkimi zdravili), z obsevanjem, s kombinacijo obeh navedenih metod, redko tudi kirurško. Pomemben vpliv pri izbiri zdravljenja ima poleg vsega naštetega tudi dejstvo, ali gre za indolenten oziroma nizko maligen limfom ali agresiven oziroma visoko maligen limfom. 
Zdravljenje s sistemsko terapijo poteka običajno s kombinacijo več kemoterapevtikov z eventualnim dodatkom biološkega zdravila v določenem časovnem sosledju. V zadnjih letih uporabljamo pri zdravljenju NHL tudi biološka zdravila. 
Obsevanje kot samostojna oblika zdravljenja se uporablja predvsem pri lokaliziranih indolentnih limfomih, sicer pa kot dopolnilna metoda sistemskemu zdravljenju. 
Včasih pri zdravljenju limfomov pride v poštev visokodozna kemoterapija/obsevanje s presaditvijo kostnega mozga.

Po zaključenem zdravljenju bolnike, ki so v popolni remisiji (brez bolezni), skrbno spremljamo z rednimi kontrolami zaradi možne ponovitve bolezni ter pravočasnega odkrivanja drugega raka. Verjetnost ponovitve bolezni je največja v prvih dveh letih po končanem zdravljenju, zato v tem obdobju kontrolne preglede opravljamo na štiri mesece, tretje in četrto leto na šest mesecev, peto leto pa opravimo en pregled. Po tem bolnike spremljajo izbrani zdravniki skladno s priporočili. Pri indolentnih limfomih je potek bolezni nepredvidljiv, tako da jih večinoma doživljenjsko pregledujemo v dvo- do šestmesečnih razmikih v specializiranih ustanovah.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava