OI Ljubljana
Eng

Sreda, 3. december 2008

Predstavitev Onkološkega inštituta Ljubljana

Predavalnica, stavba C

9.00        Nagovor - v. d. generalnega direktorja OI Ane Žličar
9.10        Pozdravni nagovor - Ministrstvo za zdravje RS
9.20        Inštitut danes in jutri - strokovni direktor OI doc. dr. Janez Žgajnar

Moderatorici: prof. dr. Maja Primic-Žakelj, dr. Snježana Frković-Grazio

9.30       Epidemiologija in državna programa ZORA, DORA - prof. dr. Maja
               Primic-Žakelj
9.50       Oddelek za radiologijo - Maja Marolt Mušič, dr. med
10.00    Oddelek za nuklearno medicino - doc. dr. Ivana Žagar
10.10    Oddelek za citopatologijo - doc. dr. Živa Pohar-Marinšek
10.20    Oddelek za patologijo - dr. Snježana Frković-Grazio
10.30    Oddelek za laboratorijske dejavnosti - mag. Barbara Možina
10.40    Oddelek za molekularno diagnostiko - znan. svet. dr. Srdjan
               Novaković
10.50    Vprašanja in odgovori
11.10     Odmor in pogostitev

Moderatorja: doc. dr. Marko Hočevar, prof. dr. Primož Strojan

11.30    Sektor operativnih dejavnosti - doc. dr. Marko Hočevar
11.50    Role of The Surgical Oncology in a Comprehensive Cancer Center -
               prof. dr. Walley J. Temple (Kanada)
12.20    Sektor radioterapije - prof. dr. Primož Strojan
12.40    Moderna tehnologija v radioterapiji: od röntgenske cevi do
               linearnega pospeševalnika na robotski roki
-
               prof. dr. Ervin B. Podgoršak (Kanada)
13.10    Vprašanja in odgovori
13.30    Odmor in pogostitev

Moderatorja: doc. dr. Barbara Jezeršek Novaković, znan. svet. dr. Srdjan Novaković

14.00    Sektor internistične onkologije - doc. dr. Barbara Jezeršek Novaković
14.20    Medical Oncology in the Multidisciplinary Management of Patients
              with Cancer
- prof. dr. Jan B. Vermorken (Belgija)
14.50    Raziskovalno in izobraževalno delo na OI - znan. svet. dr. Srdjan
              Novaković
15.10    Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe bolnika - Katarina Lokar,
              prof. zdr. vzg.
15.25    Vprašanja in odgovori
15.45    Kratek povzetek strokovnega srečanja in zaključek - strokovni 
              direktor OI doc. dr. Janez Žgajnar

Četrtek, 4. december 2008

Onkološki inštitut in civilna družba – za odličnost sodelovanja v dobro bolnika
Preddverje, stavba D

8.30       Pozdravni nagovor: Strokovni direktor OI doc. dr. Janez Žgajnar
8.40       Predstavitev posameznih društev
               Društvo bolnikov z limfomom - Blaž Kondža
               Društvo laringektomiranih Slovenije - Ivan Košak
               Društvo onkoloških bolnikov Slovenije - prim. Marija Vegelj Pirc
               Europa Donna - prim. Mojca Senčar
               Europacolon - Ivka Glas
               Hospic - Tatjana Žargi
               ILCO - Tanja Hari
               Ljubljansko društvo za boj proti raku - predsednica Vesna
               Sgerm-Robič, dr. med.
               Mali vitez - prof. dr. Berta Jereb
               Prostovoljci OI - mag. Klelija Štrancar
               Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L -
               Kristina Modic
               Zveza slovenskih društev za boj proti raku - prof. dr. Borut Štabuc
10.00    Vprašanja, odgovori, nagovori članov društev
Predstavitve posameznih društev bodo potekala tudi na stojnicah v preddverju stavbe D.

12.00     Novinarska konferenca – sejna soba stavbe C
                Predstavitev Onkološkega inštituta Ljubljana:
                v.d. generalnega direktorja Ana Žličar
                strokovni direktor doc. dr. Janez Žgajnar
                predstojnik sektorja operativnih strok doc. dr. Marko Hočevar
                predstojnik sektorja radioterapije prof. dr. Primož Strojan
                predstojnica sektorja internistične onkologije doc dr. Barbara
                Jezeršek-Novaković
                pomočnik strokovnega direktorja za raziskovanje in
                izobraževanje znan. svet. dr. Srdjan Novaković
                pomočnica strokovnega direktorja za zdravstveno nego – glavna
                medicinska sestra Katarina Lokar, prof. zdr. vzg.

Petek, 5. december 2008

Grand Hotel Union, Ljubljana

Vabljeni vsi zaposleni OI in zunanji gosti. Vstop z vabili.

19.00
Otvoritev prireditve in začetek kulturnega programa

Pozdravni nagovor: v. d. generalnega direktorja OI Ana Žličar

Pozdravni nagovor: Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk

Kulturni program

Prof. dr. Marjetka Uršič Vrščaj: Onkološki inštitut skozi čas

Dokumentarni film 70 let Onkološkega inštituta

Strokovni direktor OI doc. dr. Janez Žgajnar: OI multidisciplinarni center, danes in jutri

Zaključek kulturnega programa

20:30
Pogostitev

Program bo povezovala ga. Tajda Lekše

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava