OI Ljubljana
Eng

Genetsko svetovanje

Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje

Dejavnost izvaja multidisciplinarni tim, ki ga sestavljajo zdravniki različnih specialnosti (klinični genetik,  kirurg, ginekolog, radioterapevt, internist, radiolog, epidemiolog - specialist javnega zdravja, in psihiater), molekularni biolog, diplomirana medicinska sestra in psiholog.

Vodja ambulante za onkološko genetsko svetovanje in testiranje:

doc. dr. sc., B, Mateja Krajc, dr. med., spec. klinične genetike in javnega zdravja

E-pošta: mkrajc@onko-i.si

Telefon: 01/5879-649 (pon., sre., pet. od 9.00-10.00 ure)

E-pošta: genetika@onko-i.si

Lokacija: Ambulanta za genetsko svetovanje se nahaja v 3. nadstropju stavbe C Onkološkega inštituta Ljubljana

V ambulanto za onkološko genetsko svetovanje lahko bolnika napoti osebni zdravnik ali zdravnik specialist, ki trenutno obravnava posameznika.

Napotni zdravnik mora na napotnici jasno navesti razlog napotitve in ga obrazložiti z vsaj enim od spodaj naštetih kriterijev.

VZS koda: 2587 - Onkološko genetsko svetovanje/testiranje

Na genski test so po posvetu poslani le tisti posamezniki, ki ustrezajo kriterijem za testiranje (po sklepu multidisciplinarnega konzilija onkološkega genetskega svetovanja in testiranja).

 

Knjižica dedni rak dojk/jajčnikov

Knjižica za bolnike Molekularna Diagnostika v onkologiji

Indikacije za napotitev na svetovanje

I. Za dedni rak dojk in/ali jajčnikov

II. Za dedni nepolipozni rak debelega črevesa (HNPCC)

III. Za družinsko adenomatozno polipozo (FAP)

IV. Za družinsko obliko kožnega melanoma (FMM)


V ambulanto je mogoče napotiti posameznika, ki ne izpolnjuje zgoraj naštetih kriterijev, a pri njem obstaja utemeljen sum, da so njegove težave in/ali vzorec pojavljanja rakov v družini genetsko pogojeni. V tovrstnih primerih prosimo, da se zdravnik pred napotitvijo posvetuje z našo ambulanto.


POTEK GENETSKEGA SVETOVANJA

Preden vzpostavite stik z našo ambulanto, morate od svojega zdravnika pridobiti napotnico, ki je izpolnjena v skladu z zgoraj podanimi navodili.

Prvi stik bolnika z ambulanto za onkološko genetsko svetovanje je največkrat po telefonu. Medicinska sestra v prvem pogovoru bolniku na kratko razloži potek obravnave genetskega svetovanja ter mu pošlje vprašalnik za zbiranje družinskih podatkov (rodovnik) in informativno gradivo. Ko bolnik vrne izpolnjen vprašalnik, sledi nadaljnja obravnava bolnika/družine.

Iz poslanih podatkov narišemo rodovnik - družinsko drevo, po dogovorjenih metodah ocenimo, ali so izpolnjeni kriteriji za genetsko svetovanje. S pomočjo računalniškega programa naredimo oceno verjetnosti prisotnosti mutacije v družini in oceno ogroženosti za nastanek bolezni pri zdravih posameznikih.

Družino nato z vsemi zbranimi in analiziranimi podatki obravnavamo na rednih mesečnih sestankih multidisciplinarnega tima, tako pred testiranjem kot po njem. Na sestanku pripravimo priporočila za preventivne ukrepe oziroma program kontrol, ki jih lahko posameznik, če je to izvedljivo, opravlja na Onkološkem inštitutu Ljubljana v okviru ambulantne dejavnosti. Po tem sestanku povabimo bolnika na genetsko svetovanje in mu posredujemo mnenje multidisciplinarnega tima.


POMEMBNO!

Čakalna doba za obravnavo (od dneva, ko prejmemo izpolnjen vprašalnik) se zaradi velikega porasta napotitev vsak mesec močno podaljšuje. Vljudno vas prosimo za razumevanje. Če je potrebna prednostna obravnava, ki jo je tako označil in obrazložil napotni zdravnik na napotnici, potem čakalne dobe ni (npr. če je izvid testa pomemben za načrtovanje zdravljenja).

Za obisk ambulante potrebujete zdravstveno izkaznico in veljavno napotnico (izdana za Ambulanto za onkološko genetsko svetovanje, Onkološki inštitut Ljubljana), če bolnik še nima veljavne napotnice za Onkološki inštitut Ljubljana. 

Bolnik se pred dogovorjenim svetovanjem najprej zglasi v sprejemni pisarni, stavba D/pritličje.

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava