OI Ljubljana
Eng

Novice

Podatki Registra raka RS za leto 2015 dostopni na portalu SLORA

Na portalu SLORA so dostopni podatki o zbolelih za rakom do vključno leta 2015. Leta 2015 je v Sloveniji za rakom zbolelo 14.329 ljudi (7.859 moških in 6.470 žensk), umrlo pa jih je 6.216 (3.484 moških in 2.732 žensk). Med nami je konec… [več]

Javni razpis za 2 kandidata za mlade raziskovalce pri znanem mentorju v letu 2018

Onkološki inštitut razpisuje 2 prosti delovni mesi za mlade raziskovalce, in sicer: Pri znan. sod. dr. Boštjanu Markelcu, univ. dipl. biol. Raziskovalno področje mentorja: onkologija, tumorska biologija, radiobiologija, genska terapija… [več]

Na seji seznanitev z revizorjevim poročilom

Na 6. seji Sveta OI so se člani seznanili z revizorjevim poročilom o ugotovitvah v zvezi z namensko porabo javnih sredstev, prejetih zaradi zagotavljanja finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Revizija namenske porabe teh… [več]

Potrjen sanacijski program in plan dela za leto 2018

Ministrstvo za zdravje je potrdilo sanacijski program Onkološkega inštituta Ljubljana z dne 4. 4. 2018. Prav tako pa je ministrstvo potrdilo tudi program dela in finančni načrt OI za leto 2018, ki ga je svet zavoda sprejel na seji dne 10.… [več]

6. seja Sveta OI

V torek, 22.5.2018, ob 16. uri bo v sejni sobi OI 6. seja Sveta OI z naslednjim dnevnim redom: 1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta OI 2. Pregled realizacije sklepov 5. seje Sveta OI 3. Revizorjevo poročilo o ugotovitvah v zvezi z namensko… [več]

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava