OI Ljubljana
Eng

CDH1 gen

Uvod. 25 do 50 % bolnikov z dednim difuznim rakom želodca je nosilcev mutacij v genu CDH1 (E-kadherin).Tveganje za nastanek difuznega raka želodca je ocenjeno na 80 % do starosti 80 let. Povprečno nosilci mutacij v genu CDH1 zbolevajo za rakom želodca okrog 38. leta starosti. Ženske nosilke mutacij v genu CDH1 imajo večje tveganje, da zbolijo za lobularnim rakom dojk – 60 % tveganje do 80. leta starosti.

Metoda. Za presejanje/pregled vseh eksonov in obeksonskih regij gena CDH1 uporabljamo metodo sekvenciranja druge generacije – NGS (Illumina TruSight Cancer Panel). Potrditev mutacij določenih z NGS poteka s sekvenciranjem po Sangerju, ki ga uporabljamo tudi za določanje/potrjevanje že znanih zarodnih mutacij. Velike delecije in duplikacije določamo z metodo MLPA.

Vloga gena v celici.

CDH1 –cadherin 1, type 1; na kromosomu 16q22.1

Gen CDH1 spada med tumorske supresorske (zaviralne) gene. Produkt gena CDH1 – protein E-kadherin (epitelijski kadherin) spada v skupino od kalcija-odvisnih trans-membranskih proteinov, ki omogočajo povezave med celicami. Kot trans-membranski protein ima E-kadherin pomembno vlogo pri difrenciaciji celic in povezaovanju v večcelične strukture in tkiva. Mutacije v genu CDH1 povzročijo nastanek nefunkcionalnega proteina, ki ne omogoča povezovanja med celicami. V tumorskih celicah z mutacijami v CDH1 je zato povečana celična gibljivost in tumorske celice lažje prehajajo skozi bazalno membrano in metastazirajo v okoliška tkiva.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava