OI Ljubljana
Eng

Molekularno genetske preiskave in pošiljanje vzorcev

T: +386 1 5879 367 ali +386 1 5879 404
F: +386 1 5879 410
E: molekularna@onko-i.si
N: Oddelek za molekularno diagnostiko, Zaloška 2, 1000 Ljubljana (stavba B)

Preiskavo naročite z napotnico za molekularno-biološko preiskavo.

Dedni raki:

Sporadični raki:


Zunanji naročniki morajo obvezno priložiti delovni nalog ali zeleno napotnico ali elektronsko napotnico.
 

NAVODILA ZA ODVZEM VZORCEV KRVI ZA MOLEKULARNO GENETSKE PREISKAVE:

NAVODILA ZA PRIPRAVO VZORCEV TKIVA V EPICO ZA MOLEKULARNO GENETSKE PREISKAVE:

Tumorsko tkivo:

Netumorsko tkivo:

Izjemoma priprava na stekelcih:


Za molekularno-genetsko določanje mikrosatelitske nestabilnosti (MSI) potrebujemo za vsakega bolnika 5-10 rezin tumorskega in ločeno še 5-10 rezin netumorskega tkiva. V primeru, da netumorsko tkivo ni na voljo, zagotovite vzorec krvi (odvzem v epruveto z EDTA).


Določanje MSI naročite z napotnico OBR-849-1070-MD-STO NAPOTNICA ZA MOLEKULARNO GENETSKO PREISKAVO - GENOTIPIZACIJA SOMASTKIH MUTACIJ IZ TUMORSKEGA TKIVA.pdf.

 

NAVODILO ZA SHRANJEVANJE IN PRIPRAVO CITOLOŠKIH VZORCEV ZA IZOLACIJO RNA

OBR-1018-1070-MD-STO Navodilo za shranjevanje in pripravo citolških vzorcev za izolacijo RNA

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava