OI Ljubljana
Eng

CDKN2A gen

Uvod.CDKN2A velja za najpomembnejši gen, ki je vpleten v nastanek dedne oblike melanoma. Med družinami, ki so obremenjene z družinsko obliko melanoma prevladujejo tiste pri katerih je mutacija v CDKN2A. Na primer, v italijanski populaciji je ta delež 33%, v Španiji 17%, v Avstraliji samo 8.5%. V slovenski populaciji so mutacije v CDKN2A prisotne kar pri 37% vseh testiranih družin z dednim melanomom. Razlike med populacijami so lahko posledica »founder« efekta in/ali prisotnosti drugega, do sedaj neznanega gena povezanega z malignim melanomom. Odvisno od dizajnov študij in preiskovanih populacij, je razpon verjetnosti, da bodo nosilci mutacij v CDKN2A zboleli za melanomom je od 28-90% do 80. leta starosti.

MetodaZa testiranje prisotnosti mutacij v genu CDKN2A uporabljamo metodo sekvenciranja po Sangerju, metodo sekvenciranja druge generacije – NGS (Illumina TruSight Cancer Panel) in metodo MLPA.

Vloga gena v celici.


CDKN2A – od ciklina odvisni kinazni inhibitor 2A
; na kromosomu 9p21

Gen CDKN2A spada v skupino tumorskih supresorskih (zaviralnih) genov. Gen CDKN2A ima dva proteinska produkta, in sicer protein p16 in alternativni proteinski produkt protein p14ARF. Oba proteina imata ključno vlogo pri kontroli celičnega cikla (Slika 1). Mutacije v genu CDKN2A povzročijo zmanjšano delovanje proteinov p16 in p14ARF in slabšo kontrolo delitev celic. 

Slika1: Vloga gena CDKN2A v celici. CDKN2A gen ima 2 proteinska produkta: p16Iin p14ARF. Oba proteina imata skupna eksona 2 in 3, ekson 1 pa je različen (ekson 1 kodira p16, ekson 1 kodira p14ARF). p16 deluje kot tumorski supresor. Z vezavo na kompleks ciklin D1/CDK4 inhibira aktivnost kinaz in sproži ustavitev celičnega cikla v fazi G1. Prehod med fazama G1 in S je odvisen od fosforilacije retinoblastoma proteina (pRb) s kompleksom ciklin D1/CDK4. Manjši transkript gena p14ARF je vpleten v regulacijo celičnega cikla in apoptoze preko p53 in pRb poti. Interakcija p14ARF z MDM2 vodi v akumulacijo proteina p53 in inaktivacijo pRb.

Reference:

Cerkovnik P, Perić B, Hočevar M, Novaković S. Določanje mutacij pri bolnikih z dedno obliko malignega melanoma kože. Onkologija 2008 - Letnik XII (2): 125-128

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava