OI Ljubljana
Eng

c-KIT gen

Vloga gena v celici.


c-KIT – v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog; na kromosomu: 4q11-q12

Gen c-KIT je protoonkogen in nosi zapis za transmembranski receptor KIT, ki se nahaja na površini Cajalovih intersticijskih celic (intersticijske celice v prebavnem traktu, ki so pomembne za nadzor krčenja prebavnega trakta oz. peristaltiko). KIT sodeluje v številnih signalnih poteh, ki uravnavajo različne celične procese kot so apoptoza, angiogeneza, proliferacija celic, itd. Mutacije v genu c-KIT povzročijo aktivacijo tirozin kinazne aktivnosti receptorja v odsotnosti liganda. To pomeni, da je receptor neprestano aktiven in stimulira molekule nižje v signalnih poteh, kar privede do nenadzorovane celične delitve in nastanka tumorja (slika 1). Najpogostejša vrsta mutacij v genu c-KIT so tako heterozigotne kot tudi homozigotne delecije znotraj bralnega okvirja, velike od 3 do 30 nukleotidov, sledijo točkovne mutacije in duplikacije. Redko so prisotne insercije, predvsem v eksonu 11.

Reference:

  1. Lasota J, Miettinen M. Clinical significance of oncogenic KIT in PDGFRA mutations in gastrointestinal stromal tumors. Histopatology 2008; 53: 245-266.
  2. Grgić M, Novaković S. Določanje mutacij v genih c-KIT in PDGFRA pri bolnikih z gastrointestinalnimi stromalnimi tumorji. Onkologija 2014; XVIII (1): 9-12.

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava