OI Ljubljana
Eng

STK11 gen

Uvod. 50-80% bolnikov s Peutz-Jeghers sindromom je nosilcev mutacij v genu STK11. Mutacije v genu STK11 povečajo tveganje za nastanek rakastih bolezni, povezanih s Peutz-Jeghers sindromom. Tveganje za nastanek katerekoli vrste raka je ocenjeno na 37 do 81% do starosti 70 let. Povprečno nosilci mutacij v genu STK11 zbolevajo za rakom zgodaj – povprečno okrog 42. leta starosti. Za nosilce mutacij v genu STK11 so predvsem značilni rak debelega črevesa in danke (38%), rak dojk (32-54%), rak želodca (29%), rak tankega črevesa (13%), rak trebušne slinavke (11-36%), rak jajčnikov in materničnega vratu (10-21%) ter rak testisov (9%).

Metoda. Za presejanje/pregled vseh eksonov in obeksonskih regij gena STK11 uporabljamo metodo sekvenciranja druge generacije – NGS (Illumina TruSight Cancer Panel). Potrditev mutacij določenih z NGS poteka s sekvenciranjem po Sangerju, ki ga uporabljamo tudi za določanje/potrjevanje že znanih zarodnih mutacij. Velike delecije in duplikacije določamo z metodo MLPA.

Vloga gena v celici.


STK11 – serin treonin proteinska kinaza 11 (LKB1); na kromosomu 10q23

Gen STK11 spada v skupino tumorskih supresorskih (zaviralnih) genov. Produkt gena je serin treonin proteinska kinaza 11 (STK11), ki ima ključno vlogo pri zaviranju signalne poti mTOR (Slika 1). Kinaza STK11 je vključena v celične procese kot so delitev celic, polarnost celic ter v odgovor celic na nizek nivo energije. Mutacije v genu STK11 povzročijo nedelovanje kinaze, kar vodi v prekomerno aktivacijo signalne poti mTOR in v nekontrolirano delitev celic. 

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava