OI Ljubljana
Eng

Področja dela

Diagnostično dejavnost oddelka delimo na dva sklopa: 

  • Genotipizacija dednih sprememb; to pomeni določanje mutacij pri posameznikih iz družin obremenjenih z različnimi dednimi oblikami raka za potrebe genskega svetovanja.
  • Določanje genotipa iz tumorskega tkiva; to pomeni določanje mutacij v genih, ki so neposredno soudeleženi pri odgovoru na zdravljenje z različnimi biološkimi zdravili, in limfomsko diagnostiko v okviru sporadičnih oblik raka.

 

Zagotavljanje kakovosti. Kakovost izvedbe molekularno-bioloških preiskav zagotavljamo na več nivojih: 1) z ustrezno usposobljenim in visoko izobraženim osebjem - več kot polovica zaposlenih na oddelku ima pridobljen doktorat znanosti; 2) z notranjim nadzorom kontrole kakovosti rezultatov preiskav (dnevne kontrole, referenčni vzorci, notranje presoje) in 3) z zunanjo oceno kakovosti rezultatov, kjer smo vključeni v različne sheme za zunanjo oceno kakovosti v okviru katerih redno pridobivamo certifikate o kakovosti dela. Sodelujemo v naslednjih zunanjih shemah: EMQN (European Molecular Genetics Quality Network), EQA (Colon External Quality Assessment Sheme) in RCPA (Hematology Quality Assurance Programs).

Raziskovalna dejavnost. Naše raziskovalno delo je povezano z molekularno biologijo in tumorsko imunologijo. Na obeh področjih delo poteka v obliki domačih raziskovalnih projektov in sodelovanja v mednarodnih projektih. Še posebno ponosni smo na svoje raziskovanje tumorske imunologije, ki je usmerjeno v pripravo in testiranje novih bioloških zdravljenj – predvsem tumorskih vakcin. 

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava