OI Ljubljana
Eng

Sporadične oblike raka

Rak je poligenska bolezen, ki se izraža na dva različna načina. Razlikujemo sporadične oblike raka, ki nastanejo zaradi genskih sprememb v somatskih celicah, to so različne celice tkiv in organov, ter dedne oblike raka, ki so posledica genskih sprememb v spolnih celicah.

Rak po danes veljavnih teorijah nastane iz ene spremenjene celice. Kot spremembe pojmujemo tiste, ki neposredno spremenijo zapis v dednem materialu (DNK), na prvem mestu mutacije, in tiste, ki spremenijo izražanje določenih genov z vplivom na njihovo strukturo (epigenetske spremembe). V primeru sporadičnih oblik raka se te spremembe ne prenašajo, se pravi, da se ne dedujejo na naslednje generacije oziroma potomce. Te spremembe pa vplivajo na lastnosti rakaste celice in so pomembne tako pri sami diagnostiki posamezne vrste raka kot tudi pri izbiri ustreznega zdravljenja.

Pri sporadičnih oblikah raka opravljamo testiranja, ki so predvsem podlaga za natančnejšo diagnostiko in uvedbo bolniku prilagojenega zdravljenja. V okviru tega opravljamo diagnostiko limfomov in določamo mutacije v različnih genih, katerih mutacijski status vpliva na odgovor bolnika na specifično tarčno zdravljenje. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava