OI Ljubljana
Eng

PIK3CA gen

Vloga gena v celici. 


PIK3CA - Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit alpha
; na kromosomu: 3q26.3

Gen PIK3CA je onkogen in kodira za katalitično podenoto α fosfatidilinozitol 3-kinaz (PI3K), ki regulirajo PI3K/AKT/mTOR signalno pot odgovorno za proliferativnost celic.

Mutacije v genu PIK3CA povečajo aktivnost PI3K in stimulirajo molekule nižje v signalni poti, kar poveča proliferacijski potencial celice ter posledično njeno invazivnost in sposobnost metastaziranja.

Reference: 

  1. Ligresti G, Militello L, Steelman LS, Cavallaro A, Basile F, Nicoletti F, Stivala F, McCubrey JA, Libra M. PIK3CA mutations in human solid tumors: role in sensitivity to various therapeutic approaches. Cell Cycle. 2009; 8 (9): 1352-8.

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava